ΑλλάΖΩ στάση ↔ΕπηρεάΖΩ το μέλλον / CHANGE ATTITUDE ↔ AFFECT THE FUTURE

Η Υπεύθυνη Εκπαίδευσης  Ελένη Λευκαδίτη, ως επιλεγμένη Teacher4Europe, έχει οργανώσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο ΑλλάΖΩ στάση ↔ΕπηρεάΖΩ το μέλλον / CHANGE ATTITUDE ↔ AFFECT THE FUTURE.

Το πρόγραμμα αυτό θα υλοποιηθεί το επόμενο διάστημα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus + KA3 «Teacher4Europe: setting a Agora for Democratic Culture» (T4E), αρχικά με τα παιδια που φοιτούν στο Προνηπιαγωγείο και Νηπιαγωγείο.

Το πρόγραμμα αφορά ζητήματα που άπτονται της παγκόσμιας πολιτότητας και της ενσωμάτωσης της διαφορετικότητας με έναρξη τη διερεύνηση των παγκόσμιων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ. Τα παιδιά μαζί με τους εκπαιδευτικούς θα επιλέξουν να επεξεργαστούν όποιο στόχο / όποιους στόχους επιθυμούν και θα δράσουν στέλνοντας με την προσπάθειά τους το δικό τους μήνυμα.

Στόχος του προγράμματος είναι να συμβάλλουν με τον τρόπο αυτό στη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος και ταυτόχρονα να αναπτύξουν τις δεξιότητες ενός ενεργού πολίτη.

Comments are closed.