Εκπαιδευτικές δράσεις

Εκπαιδευτικές
δράσεις

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας οι μαθητές συμμετέχουν σε διάφορες εκπαιδευτικές δράσεις οι οποίες προσφέρουν την ευκαιρία στους μαθητές να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους αλλά και να προβληματιστούν σχετικά με κάποιο ενδιαφέρον θέμα. Στο πλαίσιο εκπαιδευτικών δράσεων και προγραμμάτων πραγματοποιούνται και εκπαιδευτικές επισκέψεις τηρώντας της αρχές της έρευνας πεδίου.

Εκπαιδευτικά
προγράμματα

Οργανώνονται εντός του σχολικού πλαισίου. Τα παιδιά  Προσχολικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν δημιουργικά και να αξιοποιήσουν τον εξοπλισμό του Σχολείου ώστε να διερευνήσουν, να εμβαθύνουν ή να ασχοληθούν με κάποιο θέμα. Σχεδιάζονται έτσι ώστε να υπάρχουν δυνατότητες έκφρασης από πλευράς μαθητών χρησιμοποιώντας ποικίλα πολυτροπικά μέσα.

Εκπαιδευτικοί και
κοινωνικοί φορείς

Η μάθηση είναι σημαντικό να συνδέεται με την πραγματική ζωή. Ως εκ τούτου γίνεται αξιοποίηση όσων συμβαίνουν σε άλλους εκπαιδευτικούς καθώς και κοινωνικους φορείς. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν ποικιλία ερεθισμάτων και εμπειριών και προσφέρουν νέες  διαδρομές για τα παιδιά.  Οι μαθητές αντιλαμβάνονται ότι αποτελούν μέρος ενός μεγαλύτερου συστήματος.