Εμείς, το Σχολείο

Το Ζάννειο Εκπαιδευτηρίο αποτελεί ένα δυναμικό, «ζωντανό» εκπαιδευτικό οργανισμό ο οποίος φροντίζει μέσω της ανάπτυξής του και της καθημερινής προσπάθειας των ανθρώπων του να μένει προσηλωμένος στους στόχους και την εκπαιδευτική του ταυτότητα. Για τους λόγους αυτούς θεωρείται ότι παραμένει σταθερά το Νέο Σχολείο!

Εκπαιδευτική ταυτότητα

Η φιλοσοφία που χαρακτηρίζει το Ζάννειο Εκπαιδευτήριο προκύπτει από τις βασικές προτεραιότητες που έχει θέσει και θεωρεί σημαντικές. Αυτές αφορούν το κάθε παιδί ξεχωριστά, τη γονεϊκή εμπλοκή στην εκπαίδευση και τις απαραίτητες διαδικασίες για μια ποιοτική και αποτελεσματική σχολική καθημερινότητα. Με κεντρικό άξονα αυτές επιχειρεί να αναδείξει την εκπαιδευτική του ταυτότητα.

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα του Σχολείου στηρίζεται στα επίσημα αναλυτικά πρόγραμμα σπουδών για την εκπαίδευση. Συγκροτείται με βάση 10 παιδαγωγικές αρχές οι οποίες πηγάζουν από τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα για την προσωπική ανάπτυξη και την εκπαίδευση των παιδιών σχολικής ηλικίας.

Ο στόχος μας

Το Ζάννειο Εκπαιδευτήριο, σταθερά προσανατολισμένο στη σύγχρονη παιδαγωγική επιστήμη, επιδιώκει καθημερινά την υιοθέτηση εφαρμογών, που από έρευνες προκύπτει ότι είναι κατάλληλες για μια ποιοτική και αποτελεσματική εκπαιδευτική διαδικασία. Στόχος μας η ανάπτυξη και εξέλιξη του παιδιού (κοινωνική, συναισθηματική, εκπαιδευτική) με όλα τα εφόδια που μπορεί να του προσφέρει το κατάλληλο Σχολείο.