ΖιΖάννεια

Καλλιέργεια κινητικών, συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων

Ο Παιδικός Σταθμός «ΖιΖάννεια» φιλοξενεί νήπια από 2,5 έως 4 χρονών. Τα παιδιά σε αυτή την ηλικία καλλιεργούν τις κινητικές, κοινωνικές και συναισθηματικές τους δεξιότητες μέσα από το παιχνίδι και τις οργανωμένες δραστηριότητες. Καθημερινά δίνονται ευκαιρίες στα παιδιά να ικανοποιήσουν την διερευνητική τους διάθεση ενώ οι Νηπιαγωγοί δημιουργούν κίνητρα για μάθηση με την κατάλληλη εμπλοκή και καθοδήγησή τους.

Ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων

Το πρόγραμμα στα ΖιΖάννεια ανταποκρίνεται στην ανάγκη των μικρών παιδιών να νιώθουν ασφάλεια για να μπορούν να διαμορφώσουν με την απόκτηση εμπειριών, γνώσεων και ικανοτήτων, την άποψή τους για τον κόσμο. Ο καθημερινός σχεδιασμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας αξιοποιεί και λαμβάνει υπόψιν την πολυμορφία ικανοτήτων, αναγκών και συμπεριφορών των παιδιών ώστε αυτά να συμμετέχουν και να απολαμβάνουν τη σχολική καθημερινότητα.

Ο ρόλος της Νηπιαγωγού

Ο ρόλος της Νηπιαγωγού είναι ουσιαστικής σημασίας αφού αποτελεί την γέφυρα για τη μετάβαση του παιδιού από το σπίτι στο σχολικό περιβάλλον. Κατανοεί τις ανάγκες του κάθε παιδιού. Προσφέρει αγάπη και στοργή και δημιουργεί ένα περιβάλλον που εμπνέει ασφάλεια, αποδοχή και εμπιστοσύνη. Αποτελεί πρότυπο και λειτουργεί ως εμψυχώτρια στην προσπάθεια του παιδιού να εκφρασθεί, να επικοινωνήσει και να ανταποκριθεί στα διάφορα ερεθίσματα.  

Μαθαίνει τον εαυτό του, καλλιεργεί την αυτοεκτίμησή του και αναπτύσσει την αυτονομία του.

Καλλιεργεί τις κοινωνικές και συναισθηματικές του δεξιότητες και συμμετέχει στην ομάδα ως ενεργό μέλος.

Αναπτύσσει την αντίληψη και την εκφραστική του ικανότητα και διερευνώντας κατακτά τη γνώση.