Δημοτικό

Ενεργή συμμετοχή στην ανακάλυψη και κατάκτηση της γνώσης, ευκαιρίες έκφρασης με διαφορετικά μέσα αναπαράστασης, καλλιέργεια δεξιοτήτων του 21ου αιώνα

Το Δημοτικό Σχολείο αφορά την 6ετή υποχρεωτική φοίτηση των παιδιών στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ο σχεδιασμός του προγράμματος σπουδών στο Ζάννειο Εκπαιδευτήριο έχει ως κεντρικό άξονα την ανάγκη για ποιοτική εκπαίδευση και πολυδιάστατη εκπαιδευτική διαδικασία

Οι μαθητές μας από την Α’ τάξη συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα, σε πλήθος δραστηριοτήτων εργαστηριακής μορφής, σε επιπλέον διδακτικές ώρες μαθημάτων, όπως είναι οι νέες τεχνολογίες και τα αγγλικά, και σε πολλές καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις.

Το Σχολείο είναι προσανατολισμένο στην αποτελεσματικότητα, στην ποιότητα στην εκπαίδευση, στη σταθερότητα σε αξίες και στην αξιοπιστία. Ευγενή μας φιλοδοξία είναι το παιδί ν’ αγαπήσει το Σχολείο και τη μάθηση, να είναι χαρούμενο και να εξελιχθεί σε μια ισορροπημένη, συγκροτημένη και ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Μαθήματα

Τα μαθήματα που εκτελούνται στο Δημοτικό σχολείο χωρίζονται σε αυτά που οργανώνει ο δάσκαλος της τάξης και σε αυτά που πραγματοποιούν οι εκπαιδευτικοί με ειδίκευση, οι ειδικότητες. Μαθήματα που καλλιεργούν δεξιότητες όπως είναι το μάθημα των Νέων Τεχνολογιών, η Αισθητική Αγωγή, τα Αγγλικά και η Ευέλικτη Ζώνη επεκτείνονται με επιπλέον διδακτικές ώρες στο πρόγραμμα του σχολείου μας. Καλύπτουν τις φροντιστηριακές ανάγκες των μαθητών αλλά και παράλληλες με το σχολείο εξωσχολικές δραστηριότητες. Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα προετοιμασίας των μαθημάτων της επόμενης ημέρας με στόχο την οργάνωση και σταδιακή αυτονομία μελέτης από πλευράς μαθητών.

Εκπαιδευτική διαδικασία

Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στην ανακάλυψη και κατάκτηση της γνώσης. Μαθαίνουν με ποικίλες διδακτικές προσεγγίσεις και τους παρέχονται ευκαιρίες έκφρασης με διαφορετικά μέσα αναπαράστασης. Καλλιεργούν τις απαραίτητες δεξιότητες του 21ου αιώνα, ενδυναμώνουν τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την προσωπική τους ταυτότητα, εμπλέκονται σε ερευνητικές διαδικασίες, αναπτύσσουν τις ικανότητες σκέψης που θα τους επιτρέπουν να επεξεργάζονται, να αξιολογούν πληροφορίες και γνώσεις, να αναλύουν και να συνθέτουν δεδομένα, να διατυπώνουν προτάσεις και συμπεράσματα και να χρησιμοποιούν κεκτημένες γνώσεις για να επιλύουν με δημιουργικό τρόπo νέα προβλήματα σε πολλά και διαφορετικά πλαίσια.

Ο ρόλος των Δασκάλων

Οι εκπαιδευτικοί αποτελούν το σημαντικό πρόσωπο για τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου και συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση της προσωπικότητας τους. Βασικός τους ρόλος είναι να εφοδιάζει το παιδί με τις ικανότητες εκείνες που θα του επιτρέψουν να διευρύνει τις γνώσεις του, να αναπτύξει τις δεξιότητές του, να αναλαμβάνει ευθύνες, να εξοικειώνεται με τις νέες τεχνολογίες, να είναι ικανό για δια βίου μάθηση, να αναπροσαρμόζει τις στάσεις του και να προσαρμόζεται σε διαρκώς μεταβαλλόμενα και αλληλοεξαρτώμενα περιβάλλοντα.

Ειδικότητες

Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων είναι οι άνθρωποι που ενισχύουν το έργο των εκπαιδευτικών τάξης εμπλουτίζοντάς το με την δική τους επιστήμη. Χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες. Αυτούς που ασχολούνται με τις ξένες γλώσσες, Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά και στοχεύουν στη γνωριμία και την εκμάθηση αυτών των ξένων γλωσσών. Αυτούς που επικεντρώνονται στην αισθητική καλλιέργεια των μαθητών και συγκεκριμένα τη Μουσική, το Θέατρο και τα Εικαστικά. Τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση αντιπροσωπεύει εκπαιδευτικός πληροφορικής η οποία καλλιεργεί τον τεχνολογικό γραμματισμό των μαθητών. Τέλος, μια ομάδα μόνος του αποτελεί ο καθηγητής της Φυσικής Αγωγής ο οποίος συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη και καλλιέργεια των κινητικών δεξιοτήτων των παιδιών σε ποικίλα πλαίσια.