Επιστημονικοί Συνεργάτες

Το Ζάννειο Εκπαιδευτήριο αναγνωρίζει ότι η εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί μια καθημερινή πρόκληση ώστε να θεωρηθεί ποιοτική και κατάλληλη για όλους τους μαθητές. Ως εκ τούτου έχει συνταχθεί επιστημονική ομάδα η οποία στέκεται δίπλα στους εκπαιδευτικούς, τους υποστηρίζει και τους καθοδηγεί σε κάθε τους βήμα.

Εκπαίδευση

Υπεύθυνη Εκπαίδευσης – Πρακτική και Αξιολόγηση διδασκαλίας: Ελένη Λευκαδίτη MSc

Ειδική εκπαίδευση

Ειδικός Παιδαγωγός: Εύη Λεβέντη MSc

Λογοθεραπευτές: Βακωνάκης Νεκτάριος και Βιτσαξάκης Μαρίνος

Ψυχολογία

Ψυχολόγος Παίδων & Εφήβων-Μη Κατευθυντική Ψυχοθεραπεύτρια: Ελένη Καρτσωνάκη MSc

Ιατρική

Παιδίατρος – Παιδοαλλεργιολόγος: Μαρία Παπαδογιωργάκη Msc