Εργαστήρια δεξιοτήτων

Τα εργαστήρια δεξιοτήτων αφορούν μαθήματα καλλιέργειας δεξιοτήτων.

Στο πλαίσιο καλά σχεδιασμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που στηρίζονται στα ενδιαφέροντα των παιδιών οργανώνονται τα εργαστήρια δεξιοτήτων:  Εικαστική έκφραση, Θεατρικό παιχνίδι, Μουσικοκινητική, Kids yoga, Σκάκι, STEM Education.

Οι μαθητές του Σχολείου μας μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε πλήθος εργαστηρίων για να καλλιεργήσουν κλίσεις και δεξιότητες

Κοινωνικές δεξιότητες

Μέσα από ευκαιρίες έκφρασης, προβληματισμού, αναστοχασμού, κριτικής προσέγγισης και επεξεργασίας μελετών περίπτωσης επιτυγχάνεται η προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών.

Δημιουργικότητα και φαντασία

Ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που ξεφεύγει από την τυπική μάθηση προσφέρει την ευκαιρία για την καλλιέργεια της φαντασίας και την ανάπτυξη της δημιουργικότητας. Κάθε μέρα, κάτι νέο.

Ευαισθητοποίηση

Η συμμετοχή των παιδιών σε ποικίλα εργαστήρια τα ευαισθητοποιεί στη γοητεία και στις δυνατότητες που παρέχουν οι εναλλακτικοί και συναισθηματικά πλούσιοι τρόποι επικοινωνίας που βασίζονται στην έκφραση.

Μοναδικότητα

Ένα εργαστήριο για κάθε παιδί. Η δυνατότητα επιλογής του εργαστηρίου που ταιριάζει στο κάθε παιδί αναδεικνύει τη μοναδικότητά του. Κάθε παιδί είναι ξεχωριστό και στο σχολείο μας μπορεί να εκφραστεί με ποκίλα μέσα.