Υπηρεσίες

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν σχεδιαστεί για να εξυπηρετούν τις ποικίλες ανάγκες κάθε παιδιού και οικογένειας.

Εκπαίδευση

Φοίτηση νηπίων και μαθητών στις αντίστοιχες βαθμίδες
Μαθήματα ειδικοτήτων με εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς
Εργαστήρια καλλιέργειας δεξιοτήτων

Αποτελεσματικότητα

Επιστημονική ομάδα
Αξιολόγηση μαθητών και κατάλληλη παρέμβαση
Εκπαιδευτική έρευνα και καινοτομία

Συμβουλευτική γονέων

Εκπαιδευτικές προτάσεις για την εμπλοκή της οικογένειας
Συχνές συναντήσεις – ενημερώσεις γονέων
Σχολές γονέων και ομιλίες

Εσωτερική λειτουργία

Διευρυμένο ωράριο (7:30 – 16:00)
Σίτιση μαθητών με εγκεκριμένο διαιτολόγιο
Μεταφορά με σχολικό λεωφορείο