Συνεργασία Σχολείου – Οικογένειας

Στο Ζάννειο Εκπαιδευτήριο υποστηρίζουμε τη δημιουργική συνεργασία Σχολείου – Οικογένειας γιατί αναγνωρίζουμε ότι:

Οι οικογένειες διαθέτουν σημαντικές πληροφορίες για τα παιδιά, οι οποίες είναι απαραίτητες για την οργάνωση μαθησιακών εμπειριών που έχουν νόημα γι’ αυτά και ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις ικανότητές τους.

Εκπαιδευτικοί και γονείς μοιράζονται την ευθύνη για τη μάθηση των παιδιών και την απαραίτητη «συνέχεια» ανάμεσα στα δυο πιο σημαντικά περιβάλλοντα των μικρών παιδιών.

Αλληλεπίδραση

Η συνεργασία επιτυγχάνεται με συχνές ενημερώσεις γονέων, με την άμεση καθημερινή επικοινωνία, με τη συμμετοχή των γονέων σε εκπαιδευτικές δράσεις που αφορούν το παιδί τους καθώς και με τη Σχολή γονέων που δημιουργεί το Εκπαιδευτήριο. Επίσης, πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση πολλές και ποικίλες επιστημονικές ομιλίες με σκοπό τον προβληματισμό και την μύηση των γονέων σε όσα ισχύουν στην παιδαγωγική επιστήμη, την επιστήμη της ψυχολογίας, στην ιατρική κ.α.

Οφέλη

Από τον συντονισμό και τη συνεργασία του Σχολείου και της οικογένειας τα παιδιά επωφελούνται συναισθηματικά και γνωστικά, βιώνουν τη μάθηση ως μέρος της ζωής, προσαρμόζονται και διαχειρίζονται καλύτερα τις απαιτούμενες μεταβάσεις που καλούνται να κάνουν στη ζωή τους. Η εμπλοκή των οικογενειών στη μαθησιακή διαδικασία, με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, όπως και γενικότερα η ουσιαστική συνεργασία σχολείου-οικογένειας, βελτιώνει τις σχέσεις όλων μέσα στο σχολείο καθώς και την ακαδημαϊκή επίδοση των παιδιών.