Η σχέση εκπαιδευτικών – παιδιών

Η ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας στηρίζεται στην κατάλληλη αλληλεπίδραση μεταξύ παιδιών και εκπαιδευτικών καθώς και στην αποτελεσματική παιδαγωγική ατμόσφαιρα που δημιουργεί το ίδιο το Σχολείο για την εκπαιδευτική κοινότητα.

Το Σχολείο μας έχει επενδύσει ιδιαίτερα στην κατάλληλη επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και παιδιών. Για το λόγο αυτό το σύνολο των εκπαιδευτικών έχουν εκπαιδευτεί στη μέθοδο Thomas Gordon η οποία αφορά τις δεξιότητες επικοινωνίας για ένα αποτελεσματικό εκπαιδευτικό.

Η υιοθέτηση και εφαρμογή των πρακτικών επικοινωνίας του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού του Thomas Gordon αναδεικνύουν τη σχέση εκπαιδευτικών-παιδιών.

Υπευθυνότητα

Οι εκπαιδευτικοί προσεγγίσουν υπεύθυνα, με ήθος και σεβασμό το κάθε παιδί ξεχωριστά. Προσαρμόζουν την εκπαιδευτική διαδικασία στις ανάγκες και τα ενδιάφεροντα των μαθητών και επιδιώκουν  καθημερινά να απολαμβάνουν το χρόνο τους στο Σχολείο.

Εκπαιδευτικοί... πάντα εκεί

Ανεξάρτητα δυσκολιών ή αναγκών οι εκπαιδευτικοί μας, Νηπιαγωγοί και Δάσκαλοι, είναι πάντα διαθέσιμοι για το κάθε παιδί. Αφιερώνουν καθημερινά ποιοτικό χρόνο ώστε να επιτύχουν τη δημιουργία μιας δυνατής σχέσης μεταξύ αυτών και των παιδιών.

Κατάλληλος σχεδιασμός

Ο προσεκτικός και αναπτυξιακά κατάλληλος σχεδιασμός των προγραμμάτων συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξης προσφέρει ένα πρόσφορο έδαφος για μια ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών.

Αλληλεπίδραση

Τα παιδιά αλλά και οι γονείς  αναγνωρίζουν στο πρόσωπο των εκπαιδευτικών ένα άτομο που πάντα είναι κοντά και στο οποίο μπορούν να εκφράσουν σκέψεις και συναισθήματα σε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, αποδοχής και σεβασμού.