Ζάννειο και Ευρώπη

Το Ζάννειο Εκπαιδευτήριο, Προσχολική και Δημοτικό, εμπλέκεται ενεργά τα τελευταία χρόνια σε εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο του Erasmus+, του E-twinning και της UNESCO, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας αναλαμβάνουν να πραγματοποιήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία ενισχύουν τις δεξιότητες των μαθητών και ανοίγουν καινούργιους και ιδιαίτερα ενδιαφέροντες εκπαιδευτικούς ορίζοντες.

Η εμπλοκή των παιδιών, Προσχολικής και Δημοτικού, σε τέτοια προγράμματα φαίνεται να προσφέρει ευκαιρίες μάθησης σε πλαίσια που σχετίζονται με την πραγματική ζωή. Η δυνατότητα που τους δίνεται να αναπτύξουν την κριτική και δημιουργική τους σκέψη με την ταυτόχρονη διερεύνηση θεμάτων που αφορούν ζητήματα ζωής φαίνεται να ωριμάζει τα παιδιά. Τα οδηγεί προς την υιοθέτηση αξιών για μια ποιοτική ζωή και την εφαρμογή δεξιοτήτων που σχετίζονται με τον πολίτη του 21ου αιώνα.

Ο προσανατολισμός μας στην καινοτομία δεν επιβεβαιώνεται μόνο από τις διακρίσεις μας σε φορείς που αξιολογούν την εκπαίδευση, αλλά επιβεβαιώνεται από την επιλογή μας να βρισκόμαστε σταθερά και πάντα στην επικαιρότητα της εκπαίδευσης αναλαμβάνοντας έργα που στοχεύουν στην προσωπική, κοινωνική, συναισθηματική και εκπαιδευτική ανάπτυξη των μαθητών μας.

Το κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάζεται και προσαρμόζεται στις ανάγκες των μαθητών κάθε τάξης και αποτελεί κομμάτι της εκπαιδευτικής μας διαδικασίας. Πριν από κάθε επιλογή, πριν από κάθε δράση, πριν από κάθε απόφαση η εκπαιδευτική μας ομάδα αξιολογεί, οργανώνει και σχεδιάζει τη σχολική πραγματικότητα με μεθοδικότητα. Επιχειρεί και φροντίζει η εκπαιδευτική διαδικασία να χαρακτηρίζεται ως αποτελεσματική και να εφαρμόζεται με άξονα το κάθε παιδί.

Γιατί για εμάς η εκπαίδευση είναι ολιστική και αφορά όλες τις πτυχές της ανθρώπινης ύπαρξης. Αυτό μας κάνει ξεχωριστούς!

Comments are closed.