Χρυσό Βραβείο για την καινοτομία στην Εκπαίδευση!!

Μια ξεχωριστή διάκριση για το Ζάννειο Εκπαιδευτήριο κοινοποιήθηκε την Παρασκευή 17 Μαίου στο Συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Το Ζάννειο Εκπαιδευτήριο βραβεύτηκε με το χρυσό βραβείο, βραβείο GOLD, στην κατηγορία «Καινοτομία στην Εκπαίδευση» στον πανελλαδικό διαγωνισμό Education Leaders Awards 2019 Powered by  RDC Informatics.

Τα Education Leaders Awards 2019 στοχεύουν κάθε χρόνο στο να αναδείξουν τις καλύτερες εκπαιδευτικές πρακτικές στοιχείο που εμπνέει την εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας στο σύνολό της. 

Η εκπαιδευτική μας κοινότητα βραβεύτηκε για την περσινή της προσπάθεια να προσεγγίσει ιστορικές έννοιες και μνημεία του τόπου μας χρησιμοποιώντας τη διερευνητική και ομαδοσυνεργατική μάθηση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος “MOV-UP” με την απόδοση του τίτλου στα ελληνικά «Η τέχνη ιστορικής σημασίας για την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης: Προσεγγίζοντας τον άλλον μέσα από τη διερευνητική μάθηση».

Μέσω της τέχνης, της διάδρασης, της βιωματικής μάθησης και των πολυαισθητηριακών μεθόδων οι μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης του Σχολείου μας, Προσχολικής και Δημοτικής συμμετείχαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ο προσανατολισμός του Εκπαιδευτηρίου να παρέχει ποιοτική και αποτελεσματική εκπαίδευση αποτέλεσε ακόμα μια φορά την αφετηρία για την πραγματοποίηση ενός τέτοιου προγράμματος.  

Για τη δική μας εκπαιδευτική κοινότητα η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τον σωστό προσανατολισμό που έχουμε ως Σχολείο και θεωρούμε ότι αμείβεται η αφοσίωση και η προσπάθειά μας. Παράλληλα, επιβεβαιώνει την επιλογή που κάνουμε να αναπτύσσουμε και να προσφέρουμε στους μαθητές προηγμένα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, να εξελίσσουμε εκπαιδευτικές και διδακτικές πρακτικές, να διαδώσουμε μηνύματα ανώτερης παιδείας, να τονώσουμε το εκπαιδευτικό κλίμα και να παρέχουμε κίνητρα στους μαθητές/τριες μας.

Η Ελλάδα του 21ου αιώνα έχει ανάγκη να συνδυάσει τα ατομικά ταλέντα με τη συλλογική προσπάθεια αλλά και τις συνέργειες μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ώστε η χώρα να μπει στην πρωτοπορία της νέας εποχής. Το Ζάννειο Εκπαιδευτήριο αποτελεί ένα εκπαιδευτικό οργανισμό που από σήμερα φροντίζει για αυτό!

Το Ζάννειο Εκπαιδευτήριο το Χρυσό Σχολείο στην Καινοτομία στην Εκπαίδευση!

Comments are closed.