Μετάβαση στο Προνηπιαγωγείο
Ομαλή και επιτυχημένη μετάβαση

ΖΙΖΑΝΝΕΙΑ
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

PHOTO OF THE DAY

Καλωσορίζοντας την Άνοιξη: “Χελιδονίσματα”