Ζάννειο

Ένα σχολείο έτοιμο να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις ανάγκες του πολίτη του 21ου αιώνα.

Το Ζάννειο Εκπαιδευτηρίο αποτελεί ένα δυναμικό,«ζωντανό» εκπαιδευτικό οργανισμό ο οποίος φροντίζει μέσω της ανάπτυξής του και της καθημερινής προσπάθειας των ανθρώπων του να μένει προσηλωμένος στους στόχους και την εκπαιδευτική του ταυτότητα.

Τι είναι;

Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό οργανισμό ο οποίος στέκεται και βαδίζει κοντά στην κάθε οικογένεια, στο κάθε παιδί ξεχωριστά. Αποτελείται από ανθρώπους προσιτούς, ανθρώπους που είναι κοντά στο παιδί και την οικογένεια, ανθρώπους που προσπαθούν καθημερινά για την ποιότητα μέσα στη σχολική καθημερινότητα. Περιλαμβάνει τις βαθμίδες Προσχολικής, Παιδικός Σταθμός και Νηπιαγωγείο, και Δημοτικής εκπαίδευσης. Προσανατολισμένο στη σύγχρονη παιδαγωγική επιστήμη, η εκπαιδευτική του ταυτότητα αντικατοπτρίζει όλα όσα αναζητά ένας γονέας για την εκπαίδευση και την ολόπλευρη ανάπτυξη  του παιδιού του.

Τί κάνει;

Αναζητά διαρκώς νέες διαδρομές για την εφαρμογή καλών πρακτικών οι οποίες στοχεύουν στην προσωπική, συναισθηματική, γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Η Προσχολική και Δημοτική Εκπαίδευση για εμάς στο Ζάννειο Εκπαιδευτήριο αποτελεί τη βάση για όλα τα σημαντικά και ασήμαντα που είναι απαραίτητα να ξέρει κανείς για να «περπατήσει» στο σήμερα και στο αύριο, στο σύγχρονο και σε αυτό που εξελίσσεται. Το Ζάννειο Εκπαιδευτήριο είναι έτοιμο, σήμερα! Στο δικό μας Σχολείο, η οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας δημιουργεί τη «γέφυρα» για την δια βίου μάθηση, την επιστημονική καριέρα, την πορεία προς ένα δημιουργικό και ποιοτικά βιώσιμο μέλλον και την ανάπτυξη της συνείδησης η οποία πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις διαστάσεις της ανθρώπινης ύπαρξης, κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική.

Πώς το κάνει;

Το Σχολείο μας εφαρμόζει ένα πλαίσιο αρχών βασισμένο στην αναδυόμενη επιστήμη της μάθησης, η οποία αξιοποιεί τις τρέχουσες εξελίξεις διαφορετικών επιστημονικών κλάδων, όπως π.χ. περιοχών της ψυχολογίας, της γνωσιακής επιστήμης, της νευροεπιστήμης, της κοινωνιολογίας, της τεχνολογίας κ.α. το οποίο αποτελεί τη βάση των διδακτικών προσεγγίσεων (CDSL, NRC, 2012).

Τί πετυχαίνει;

Οι μαθητές αναπτύσσουν τις βασικές ικανότητές τους, επικοινωνία, δημιουργική και κριτική σκέψη, προσωπική ταυτότητα, αυτονομία, κοινωνικές δεξιότητες, επιστημονικό και τεχνολογικό γραμματισμό. Επίσης, καλλιεργούν τις ικανότητες σκέψης. Αυτές επιτρέπουν στους μαθητές να επεξεργάζονται, να αξιολογούν πληροφορίες και γνώσεις, να αναλύουν και να συνθέτουν δεδομένα. Ταυτόχρονα, μαθαίνουν να διατυπώνουν προτάσεις και συμπεράσματα και να χρησιμοποιούν κεκτημένες γνώσεις για να επιλύουν με δημιουργικό τρόπο νέα προβλήματα σε πολλά και διαφορετικά πλαίσια.