Όταν κρίνεται απαραίτητο οργανώνονται τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας για την καλύτερη επίδοση των μαθητών στα μαθήματά τους.

ΖΑΝΝΕΙΟ PLUS
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Το Ζάννειο Δημοτικό Σχολείο έχει εντάξει στο καθημερινό διευρυμένο πρόγραμμά του 1 ώρα Μελέτης για την προετοιμασία των μαθημάτων της επόμενης ημέρας και την ταυτόχρονη εξατομικευμένη διδασκαλία.
Ο Δάσκαλος της τάξης, που είναι υπεύθυνος της ώρας αυτής, επιμελείται την επίλυση αποριών σε ότι έχει διδάξει και φροντίζει να δίνει τη σωστή κατεύθυνση ώστε κάθε μαθητής να ολοκληρώνει εύκολα τις υποχρεώσεις του.
Γνωρίζοντας τη μαθησιακή ανάπτυξη κάθε μαθητή, υποστηρίζει την ατομική προσπάθειά του, αφιερώνοντας περισσότερο χρόνο ώστε να ξεπεράσει όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει.
Όταν κρίνεται απαραίτητο οργανώνονται τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας για την καλύτερη επίδοση των μαθητών στα μαθήματά τους. Παράλληλα, οι δάσκαλοι των τμημάτων και ο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου, εκμεταλλευόμενοι τα ολιγομελή τμήματα, εξασφαλίζουν μια ισορροπημένη μαθησιακή πορεία ώστε κάθε μαθητής να επιτυγχάνει τους στόχους του.

PHOTO OF THE DAY