Οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις αυτές ανοίγουν στους μαθητές ορίζοντες και ενισχύουν τη συναισθηματική τους νοημοσύνη.

ΖΑΝΝΕΙΟ PLUS
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Το Εκπαιδευτήριό μας εκτός από το συστηματικό προσανατολισμό του στο γνωστικό τομέα, εκπονεί συχνά ποικίλες δραστηριότητες που αφορούν θεατρικές, μουσικές και ψυχοκινητικές εκδηλώσεις. Οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις αυτές ανοίγουν στους μαθητές ορίζοντες και ενισχύουν τη συναισθηματική τους νοημοσύνη.

PHOTO OF THE DAY