θεωρούμε ότι πρέπει απαραίτητα να υπάρχει στενή συνεργασία σχολείου – οικογένειας και ανάλογος συντονισμός προσπαθειών για την επιτυχία της μορφωτικής προσπάθειας

ΖΑΝΝΕΙΟ EXTRAS
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Στα πλαίσια της γενικότερης εκπαιδευτικής μας φιλοσοφίας, θεωρούμε ότι πρέπει απαραίτητα να υπάρχει στενή συνεργασία σχολείου – οικογένειας και ανάλογος συντονισμός προσπαθειών για την επιτυχία της μορφωτικής προσπάθειας.

Το σχολείο οργανώνει τακτικές (μια φορά το μήνα) και έκτακτες (όποτε κρίνεται απαραίτητο) ενημερωτικές συναντήσεις διδασκόντων - γονέων για την ενημέρωση της προόδου των μαθητών και την εν γένει συμπεριφορά τους στο Εκπαιδευτήριο.
Κάθε τρίμηνο γίνονται ενημερωτικές συναντήσεις γονέων με το Διευθυντή του Σχολείου και τους διδάσκοντες, κατά τις οποίες γίνεται παράδοση ελέγχων προόδου των μαθητών και αναλυτική ενημέρωση για την πρόοδο και τη συμπεριφορά τους.
Το Εκπαιδευτήριο επικοινωνεί σε τακτική βάση με τους γονείς με προσωπικά σημειώματα, επιστολές και τηλεφωνικά για εκπαιδευτικά  λειτουργικά, διοικητικά και άλλα θέματα. Τέλος, πραγματοποιούνται ομαδικές συγκεντρώσεις γονέων στην αρχή της σχολικής χρονιάς, για την παρουσίαση του προγράμματος και τους εκπαιδευτικούς στόχους καθώς και στο τέλος αυτής, με σκοπό την αξιολόγηση και τον απολογισμό του εκπαιδευτικού έργου.

PHOTO OF THE DAY