το Εκπαιδευτήριο μας οργανώνει συχνά πολιτιστικές εκδηλώσεις για την καλλιέργεια του πνεύματος και την προβολή πολιτιστικών στοιχείων

ΖΑΝΝΕΙΟ EXTRAS
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Οι ψυχαγωγικές δράσεις πραγματοποιούνται κυρίως Σαββατοκύριακα με τη συμμετοχή των γονέων. Οι εξορμήσεις αυτές γίνονται σε διάφορα μέρη της Κρήτης με κεντρικούς στόχους την ανάπτυξη δεσμών ανάμεσα στα μέλη της κοινότητας του Εκπαιδευτηρίου, καθώς και τη διασκέδαση μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων.
Μαθητές και γονείς του Ζαννείου Εκπαιδευτηρίου έχουν ήδη πραγματοποιήσει εκδρομές στη Eurodisney στο Παρίσι, στο Μουσείο της Ακρόπολης στην Αθήνα, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ανωγείων και στο Μουσείο «Νίκος Καζαντζάκης» στη Μυρτιά.
Επίσης, το Εκπαιδευτήριο μας οργανώνει συχνά πολιτιστικές εκδηλώσεις για την καλλιέργεια του πνεύματος και την προβολή πολιτιστικών στοιχείων, πραγματοποιώντας συναυλίες και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις για τους μαθητές.
Συμπληρωματικά συνεργάζεται με έμπειρους ειδικούς παιδαγωγούς και ψυχολόγους για την αντιμετώπιση προσωπικών ή μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών, και επιπροσθέτως για μια έγκυρη ενημέρωση των γονέων.

PHOTO OF THE DAY