Το Ζάννειο Εκπαιδευτήριο λειτουργεί με διευρυμένο ωράριο, από τις 08:15 έως τις 15:30

ΖΑΝΝΕΙΟ EXTRAS
ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΩΡΑΡΙΟ

Το Ζάννειο Εκπαιδευτήριο στελεχωμένο με ικανούς, πρωτοπόρους και έμπειρους εκπαιδευτικούς, λειτουργεί με διευρυμένο ωράριο, από τις 08:15 έως τις 15:30 προσφέροντας στους μαθητές του:

Α. Τα υποχρεωτικά μαθήματα που προβλέπονται από το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας.

Β. Μαθήματα προετοιμασίας της επόμενης ημέρας.

Γ. Πολλαπλές δραστηριότητες σε ένα διευρυμένο πρόγραμμα καλλιέργειας δεξιοτήτων.

Δ. Ειδικά σεμινάρια σε σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα για μαθητές και γονείς.

Ε. Μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας για την αρτιότερη εμπέδωση της ύλης.

PHOTO OF THE DAY