Ζάννειο – Εγγραφές 2021

Ένα από τα βασικότερα στοιχεία της εκπαιδευτικής ταυτότητας του Σχολείου μας αποτελεί ο κατάλληλος εκπαιδευτικός σχεδιασμός κάθε σχολικής χρονιάς. Στόχος μας παραμένει η οργάνωση ενός ποιοτικού και αποτελεσματικού περιβάλλοντος μάθησης το οποίο θα αξιοποιεί στο μέγιστο την κατάλληλη διδιακτική μεθοδολογία προς όφελος των παιδιών. 

Η εκπαιδευτική ομάδα μας είναι έτοιμη να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στα δεδομένα της σύγχρονης παιδαγωγικής επιστήμης. Ο εκπαιδευτικός μας σχεδιασμός περιλαμβάνει ήδη όσα προτείνονται ως νέες δράσεις από το Υπουργείο Παιδείας και στοχεύει στον εμπλουτισμό των παρεχώμενων υπηρεσιών με προσανατολισμό τη βέλτιστη μαθησιακή εμπειρία.

Παράλληλα, αξιολογώντας την επιρροή της καραντίνας στο κοινωνικοσυναισθηματικό κομμάτι των παιδιών η επιστημονική μας ομάδα έχει σχεδιάσει κατάλληλα προγράμματα ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων, ανάπτυξης της συναισθηματικής νοημοσύνης και καλλιέργειας της ψυχικής ανθεκτικότητας. 

Ακόμα, η εκπαιδευτική μας ομάδα είναι καταρτισμένη να χειριστεί και να εφαρμόσει αποτελεσματικά την ασύγχρονη και σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε Προνηπιαγωγείο, Νηπιαγωγείο και Δημοτικό.

Ακόμα, είναι απαραίτητο να κοινοποιήσουμε ότι στο Σχολείο μας τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΕΟΔΥ. Το προσωπικό καθαριότητας βρίσκεται στον χώρο του Εκπαιδευτηρίου από την έναρξη έως και μετά τη λήξη του προγράμματος και έχει στη διάθεσή του κατάλληλα προϊόντα απολύμανσης καθώς και αντισηπτικά επιφανειών. Επιπλέον, σε όλους τους χώρους υπάρχουν αντισηπτικά χεριών ενώ υπάρχουν ειδικές σημάνσεις με κατευθυντήριες οδηγίες, τόσο για τα παιδιά όσο και για το προσωπικό, σχετικά με τη σωστή υγιεινή των χεριών και με την τήρηση των αποστάσεων.

 Με τις παραπάνω ενέργειες, θεωρούμε ότι ως Σχολείο έχουμε πράξει όλα τα απαραίτητα, που αφορούν ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σχεδιασμό, την πρόβλεψη δυσκολιών, την αντιμετώπιση συνθηκών και τη λεπτομερή οργάνωση για την αποτελεσματική φοίτηση των παιδιών τη νέα σχολική χρονιά.

Στο Ζάννειο Εκπαιδευτήριο είμαστε έτοιμοι για τη νέα σχολική χρονιά!

Comments are closed.