Ένα μικρό μήνυμα «εκ βαθέων» από το Ζάννειο

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ

Ζάννειο Εκπαιδευτήριο: Επενδύοντας στο μέλλον της νέας γενιάς
Ένα πρωτοποριακό Ιδιωτικό Σχολείο στο Ηράκλειο

Το «Ζάννειο Εκπαιδευτήριο» αποτελεί ένα πρωτοποριακό εκπαιδευτικό οργανισμό της πόλης μας. Στεγάζεται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και τις ανάγκες ενός νέου σχολείου.

Συμβατό με τις απαιτήσεις που θέτει σήμερα η κοινωνία και κυρίως οι ενδιαφερόμενοι γονείς για τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού χώρου, όπου η ψυχοκινητική, η γνωστική και η συναισθηματική αγωγή να συγκλίνουν σ’ ένα βασικό στόχο: οι μαθητές ν’ αγαπούν το σχολείο και παράλληλα να αισθάνονται την πληρότητα εκείνη που οδηγεί στη βασική επιδίωξη του ανθρώπου, την ευτυχία.

 

Η αντίληψη αυτή του ποιοτικού, επιτυγχάνεται με τη συνεχή προσήλωση των εμπλεκομένων στη λειτουργία του σχολείου, στο εκπαιδευτικό καθήκον και τη συνεχή διάδραση ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. Κεντρική στόχευση πάντα και αντικειμενικός σκοπός του Ζαννείου Εκπαιδευτηρίου αποτελεί η επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς.

Οι καινοτομίες και οι εκπαιδευτικές δράσεις που σχεδιάζονται και υλοποιούνται με συμμέτοχους και πρωτεργάτες τους μαθητές ενισχύουν το αξίωμα του Εκπαιδευτηρίου που είναι η ενθάρρυνση κάθε επιλογής και πρωτοβουλίας που ενισχύει τις δεξιότητες τους και ενεργοποιεί το νοητικό τους δυναμικό.

 

Η συστηματική, λοιπόν, εκπαίδευση στο «Ζάννειο Εκπαιδευτήριο», οι εξωστρεφείς δράσεις, το δημιουργικό, υποστηρικτικό και καινοτόμο εκπαιδευτικό περιβάλλον κοινωνικοποιούν, εμπεδώνουν και εμβαθύνουν τις ενδιάθετες δυνατότητες των παιδιών, σ’ ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο περιβάλλον.
Η πολυετής εκπαιδευτική εμπειρία και ο σταθερός προσανατολισμός μας σε αρχές και κανόνες που διαμορφώνουν ολοκληρωμένες προσωπικότητες, μας έχουν  υποβάλει την υιοθέτηση ορισμένων σταθερών που διαμορφώνουν ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο:

• Η ασφαλής μετακίνηση των μαθητών από και προς το Σχολείο.
• Η επαγρύπνηση ασφαλούς παραμονής στο σχολείο.
• Κατάλληλες κτηριακές εγκαταστάσεις
• Άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό.
• Ποιοτικό πρόγραμμα διδασκαλίας με δέσμη εκπαιδευτικών δράσεων.
• Εξατομικευμένη διδασκαλία και αξιολόγηση μαθησιακών στόχων.
• Ευέλικτο ωράριο και πολλαπλές δραστηριότητες ειδικοτήτων.
• Διαθεματική προσέγγιση της ύλης και καλλιέργεια της ομαδοσυνεργατικότητας.
• Ανάπτυξη και καλλιέργεια μαθησιακών δεξιοτήτων.
• Ενίσχυση της προσωπικής ταυτότητας και της κριτικής σκέψης.
• Προετοιμασία των μαθητών για την επόμενη ημέρα.
• Δημιουργική συνεργασία Σχολείου – Οικογένειας.
• Συμβουλευτική Γονέων.
• Συνεργαζόμενο επιστημονικό προσωπικό – Ψυχολόγος, Παιδίατρος, Λογοθεραπευτής, Διαιτολόγος
• Νέα οικονομική πολιτική προσαρμοσμένη στα σημερινά δεδομένα.

Οι προϋποθέσεις αυτές ορίζουν τα εκπαιδευτικά προαπαιτούμενα για μια διάχυτη παιδαγωγική ατμόσφαιρα, η οποία και διαμορφώνει την αντίληψη του ποιοτικού.

 

Ζαννής Αργουδέλης

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
 

PHOTO OF THE DAY