Η ίδρυση του εκπαιδευτηρίου

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ
ΙΔΡΥΣΗ

Το Ζάννειο Eκπαιδευτήριο ιδρύθηκε το 1999 (Αρ. Αδ. Δ5/1432/3-3-99 ΥΠΕΠΘ και Φ.17.1/1291/31-8-2000, Φ1/273/22271/Δ5/02) και στεγάζεται σε ένα σύγχρονο κτίριο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Καλομοίρη 25 και Αρχελάου στο προάστιο Άγιος Ιωάννης του Ηρακλείου, με την προσωνυμία ΖΑΝΝΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. (Αρ. Αδείας Φ 17.1/941/15-4-99 Ν. Ηρακλείου).
Η αναγνώριση και η εμπιστοσύνη των γονέων το αγκάλιασε από την πρώτη ημέρα της λειτουργίας του. Διαρθρωμένο σε τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης: Προνηπιαγωγείο – Νηπιαγωγείο – Δημοτικό και με μια σύγχρονη οργανωτική δομή επιδιώκει συνεχή βελτίωση με γνώμονα τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

PHOTO OF THE DAY