Η διεύθυνση κι η διοίκηση του εκπαιδευτηρίου

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Αργουδέλης Ζαννής

Αντιπρόεδρος
Παττακού – Αργουδέλη Βασιλική

Διεύθυνση Προσχολικής
Λευκαδίτη Ελένη

Διεύθυνση Δημοτικού
Ρουμπάκη Σοφία

 

PHOTO OF THE DAY