Το Ζάννειο εκπαιδευτήριο διαθέτει οργανωμένο θεατρικό εργαστήρι με υπεύθυνη εκπαιδευτικό θεατρικής αγωγής.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΘΕΑΤΡΟ

Θεατρική αγωγή
Το Ζάννειο εκπαιδευτήριο δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αξία και τη σημασία της θεατρικής αγωγής διαθέτει οργανωμένο θεατρικό εργαστήρι με υπεύθυνη εκπαιδευτικό θεατρικής αγωγής.
Το θεατρικό παιχνίδι ντύνει την καθημερινή διδακτική πράξη. Το θέατρο σαν θέαση και δράση έρχεται αρωγός στη δημιουργία ενός ομαλού αξιολογικού κόσμου. Οι μαθητές ενστερνίζονται τους κανόνες της ζωής και οδηγούνται στη βιωματική μέθεξη με έντονο συγκινησιακό στοιχείο.
Η οργάνωση και η τέλεση θεατρικών παραστάσεων, η συμμετοχή σε θεατρικά φεστιβάλ και άλλες δράσεις εμπεδώνουν στους μαθητές μας τη συνεργασία και τη φιλοκαλία, τους απελευθερώνουν από έμφυτες συστολές και επιφυλάξεις, γνωρίζουν τις εκφραστικές τους δυνατότητες και γίνονται φορείς ιδεών, συναισθημάτων, απόψεων, καταστάσεων, ατομικά και συλλογικά με το σώμα, την κίνηση, το λόγο και την εικόνα.

PHOTO OF THE DAY