Το οργανωμένο εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών βοηθάει τους μαθητές να μυηθούν στον κόσμο των νέων τεχνολογιών και να εξοικειωθούν με το υπολογιστικό μηχάνημα.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Το οργανωμένο εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών με υπεύθυνο εκπαιδευτικό της ειδικότητας αυτής δημιουργήθηκε για να μπορέσουν οι μαθητές από την Α’ τάξη να μυηθούν στον κόσμο των νέων τεχνολογιών και να εξοικειωθούν με το υπολογιστικό μηχάνημα.

Η μάθηση αυτή, εκτός των άλλων, προάγει τη σχολική επίδοση, ενισχύει τη βιωματική προσέγγιση των αντικειμένων, γιατί το παιδί δέχεται παράλληλα ερεθίσματα από εικόνα, ήχο και τυπωμένο κείμενο.
Σ’ έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει, η πληροφορική όπως διδάσκεται στο εκπαιδευτήριο μας, βοηθά τη μάθηση να γίνει ενεργητική και οι μαθητές:

• πειραματίζονται
• αναζητούν, ανακαλύπτουν και χαίρονται τη γνώση
• μαθαίνουν να συνεργάζονται, γίνονται μεθοδικοί, παίρνουν πρωτοβουλίες, θέτουν στόχους και επιχειρηματολογούν
• καλλιεργούν κλίσεις και ταλέντα τους

Παράλληλα, οι μαθητές των Ε’ και Στ’ τάξεων προετοιμάζονται κατά τη διάρκεια της χρονιάς για την απόκτηση των πρώτων ενοτήτων για το επίσημο δίπλωμα των υπολογιστών.

PHOTO OF THE DAY