Η ψυχοσωματική διάπλαση θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργική ένταξη των μαθητών στην κοινωνία.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ

Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην αρμονική καλλιέργεια και ανάπτυξη του πνεύματος και του σώματος, στις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητες των μαθητών. Η ψυχοσωματική διάπλαση θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργική ένταξη τους στην κοινωνία.
Με τις προσεκτικά επιλεγμένες αθλητικές δραστηριότητες (ασκήσεις, αθλήματα, χορό κ.λ.π.) καλλιεργείται ένα υγιές αθλητικό πνεύμα που συμβαδίζει με την αντίστοιχη καλλιέργεια των ψυχικών, ηθικών και κοινωνικών αρετών (αυτοπεποίθηση, πρωτοβουλία, θάρρος, πειθαρχία, συνεργασία, αλτρουισμός).

PHOTO OF THE DAY