η χρήση οπτικοακουστικών μέσων δίνει ποιότητα στη διδασκαλία, δημιουργεί σαφείς παραστάσεις και εμβαθύνει στο διδακτικό αντικείμενο

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Το μάθημα των φυσικών επιστημών δεν μπορεί να είναι αντικείμενο της από καθέδρας διδασκαλίας, αλλά απαιτεί:
• παρατήρηση, διερεύνηση και οργάνωση των παρατηρήσεων
• κριτική ερμηνεία των αποτελεσμάτων
• ανάπτυξη ερευνητικού πνεύματος και επιστημονικής προσέγγισης στα προβλήματα και κυρίως διατύπωση ερωτημάτων και επινόηση ερευνητικών μεθόδων (παρατηρήσεις, πειράματα) για να απαντηθούν.
Το Ζάννειο εκπαιδευτήριο διαθέτει οργανωμένο και πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο με υπεύθυνο καθηγητή Φυσικών Επιστημών για την τέλεση των αντίστοιχων ανά διδακτική ενότητα πειραμάτων. Έτσι, η χρήση οπτικοακουστικών μέσων δίνει ποιότητα στη διδασκαλία, δημιουργεί σαφείς παραστάσεις και εμβαθύνει στο διδακτικό αντικείμενο.

PHOTO OF THE DAY