Οι μαθητές του Ζαννείου εκπαιδευτηρίου έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν ανά τρίμηνο τουλάχιστον τρεις διδακτικές επισκέψεις

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ - ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Οι μαθητές του Ζαννείου εκπαιδευτηρίου έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν ανά τρίμηνο τουλάχιστον τρεις διδακτικές επισκέψεις σε Μουσεία, ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους, χώρους παραγωγής προϊόντων και υλικών, φυσικά τοπία, οργανωμένα κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, εκθέσεις και άλλους θεματικούς χώρους που συμβάλλουν στην οργανωμένη και ολοκληρωμένη εποπτεία μιας θεματικής προσέγγισης της γνώσης.

Οι επισκέψεις αυτές πραγματοποιούνται με προγραμματισμένο και απόλυτα οργανωμένο τρόπο και έχουν ως επιστέγασμα την εκπόνηση προγραμμάτων που βοηθούν τους μαθητές να οικειοποιούνται πλήρως τις νέες αποκτηθείσες γνώσεις.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

PHOTO OF THE DAY