Το εκπαιδευτήριό μας με μέθοδο, όραμα και έμπνευση οδηγεί τους μαθητές στην κατάκτηση της γνώσης

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Οι διδακτικές μέθοδοι, ως συνολική θεώρηση, έχουν προσανατολισμό τη μαθητοκεντρική τοποθέτηση της εκπαιδευτικής πράξης με στόχο πάντα την ενεργητική μάθηση και την κατάκτηση των αξιών με συμμετοχικές διαδικασίες.
Η προσωπικότητα και η κατάρτιση των εκπαιδευτικών μας αποτελεί εχέγγυο για τη δημιουργία του κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος, απαραίτητη προϋπόθεση για την αγαστή συνεργασία μεταξύ παιδαγωγού και παιδαγωγουμένου στη σχολική μονάδα και στη σχολική τάξη.
Ο μαθητοκεντρικός αυτός προσανατολισμός λαμβάνει υπόψη τις αφομοιωτικές δυνάμεις των μαθητών, καθώς και τις απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος.
Το εκπαιδευτήριό μας με μέθοδο, όραμα και έμπνευση οδηγεί τους μαθητές στην κατάκτηση της γνώσης μέσα από τη συνδυαστική-ολιστική και διαθεματική προσέγγιση της. Είναι ένα βήμα προς τις επιταγές της επιστήμης και ένα άλμα προς τις απαιτήσεις του μέλλοντος.

PHOTO OF THE DAY