ισόρροπη και ολόπλευρη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Οι στόχοι που θέτει το Ζάννειο Εκπαιδευτήριο για το Δημοτικό σχολείο αποβλέπουν στην ισόρροπη και ολόπλευρη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά και ευτυχισμένα.
Ειδικότερα ακολουθώντας τους εθνικούς στόχους:
• Να γίνουν ελεύθεροι, υπεύθυνοι, δημοκρατικοί πολίτες, να εμπνέονται από αγάπη προς τον άνθρωπο, τη ζωή, τη φύση και να διακατέχονται με πίστη προς την πατρίδα και τα γνήσια στοιχεία της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης
• Να αποκτήσουν μέσα από τη σχολική τους αγωγή, κοινωνική ταυτότητα και συνείδηση
• Να καλλιεργήσουν δημιουργική και κριτική σκέψη και αντίληψη συλλογικής προσπάθειας και συνεργασίας, ώστε να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και με την υπεύθυνη συμμετοχή τους να συντελούν αποφασιστικά στην πρόοδο του κοινωνικού συνόλου
• Να κατανοήσουν τη σημασία της επιστήμης, να σέβονται τις ανθρώπινες αξίες και να προάγουν την αγάπη και την αλληλεγγύη
• Να αναπτύξουν πνεύμα φιλίας και συνεργασίας με την ομάδα που θα εξακτινώνεται ως αξία και θα αποκτά πανανθρώπινα χαρακτηριστικά.

PHOTO OF THE DAY