να ελκύσουμε τα παιδιά να φθάσουν ευκολότερα στην επίτευξη των στόχων

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Εικαστικά
Η δημιουργία ειδικού εργαστηρίου καλλιτεχνικών και εικαστικών δραστηριοτήτων, με την καθοδήγηση αποκλειστικά υπεύθυνης εκπαιδευτικού με εικαστική ειδικότητα, στοχεύει οι μαθητές να αντιλαμβάνονται και να συνειδητοποιούν την κοινωνική αξία και ισοτιμία της πνευματικής και χειρωνακτικής εργασίας.
Στόχος μας επίσης είναι, να ενημερώνονται και να ασκούνται στην αξιοποίηση των αγαθών του σύγχρονου πολιτισμού καθώς και των αξιών της λαϊκής παράδοσης.
Οι μαθητές μας ως έκφραση προσωπικής και συλλογικής εργασίας συμμετέχουν σε εκθέσεις, διαγωνισμούς και διάφορες άλλες δράσεις που διοργανώνουν φορείς με καλλιτεχνικό ή ανθρωπιστικό χαρακτήρα.

Μουσική
Η ορθή μουσική αγωγή των μαθητών είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες, τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα της τάξης, καθώς και τα άλλα αντικείμενα που διδάσκονται.
Η ισόρροπη διδασκαλία τραγουδιού, ρυθμού, μελωδίας, και στοιχείων οργανογνωσίας, καθώς και η μύηση στα μουσικά παιχνίδια έχουν την προφανή μεθοδολογική τους σημασία:
• να ελκύσουμε τα παιδιά να φθάσουν ευκολότερα στην επίτευξη των στόχων.
Η διασύνδεση της μουσικής με τους άλλους τομείς τις αισθητικής αγωγής, τα εικαστικά και τη θεατρική αγωγή, επιτρέπει στους μαθητές να διοργανώσουν ως μέσα έκφρασης και προσωπικής δημιουργίας μικρές συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και άλλες δραστηριότητες που τους βοηθούν ν’ αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις αναγκαίες για την ψυχική τους ανάταση και ευτυχία

PHOTO OF THE DAY