Δημιουργική συνεργασία σχολείου-οικογένειας

ΠΡΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η συνεργασία σχολείου-οικογένειας είναι αναπόσπαστο κομμάτι μιας επιτυχημένης σχολικής πορείας και προόδου. Στο Εκπαιδευτήριό μας θεωρούμε απαραίτητη τη δημιουργική συμμετοχή των γονέων στην εκπαίδευση του παιδιού τους. Αυτό το επιτυγχάνουμε με συχνές ατομικές συναντήσεις των γονέων με τις νηπιαγωγούς για την ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη της μαθησιακής πορείας και της προόδου των παιδιών τους, με ομαδικές συναντήσεις για ενημέρωση και αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πορείας και διαδικασίας και ομάδες εργασίας γονέων-νηπίων-εκπαιδευτικών για να δώσουμε στους γονείς τη δυνατότητα να βιώσουν μαζί με τα παιδιά τους διδασκαλίες γλωσσικών και μαθηματικών δραστηριοτήτων που θα τους παροτρύνουν να προσφέρουν δημιουργικό χρόνο και να βοηθήσουν τα παιδιά τους στη μαθησιακή τους εξέλιξη.

Επίσης, κάθε τετράμηνο γίνονται ενημερωτικές συναντήσεις γονέων - νηπιαγωγών, κατά τις οποίες γίνεται παράδοση του φύλλου αξιολόγησης (αξιολόγηση εκπαιδευτικών στόχων) των μαθητών. Το φύλλο αξιολόγησης έχει συντάξει η Διευθύντρια του Ζαννείου Νηπιαγωγείου και στηρίζεται στους εκπαιδευτικούς στόχους που θέτουν τα αναλυτικά προγράμματα για το Νηπιαγωγείο, του Υπουργείου Παιδείας, καθώς και τις δεξιότητες που πρέπει να κατακτήσει το νήπιο σ’ αυτήν την ηλικία. 

PHOTO OF THE DAY