Δημιουργική συνεργασία σχολείου-οικογένειας με προσωπικά ραντεβού και ομάδες εργασίας γονέων-νηπίων-εκπαιδευτικών

ΠΡΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Από το σχολικό έτος 2011-2012 μπορούν και τα νήπια με ηλικία 4 ετών να φοιτούν στο Ζάννειο Νηπιαγωγείο στην δική τους τάξη, στο Προνηπιαγωγείο!!

Ως φορέας κοινωνικοποίησης του παιδιού, το Προνηπιαγωγείο, θα πρέπει να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις και τα κίνητρα ώστε τα παιδιά να αναπτύσσονται και να κοινωνικοποιούνται ομαλά και πολύπλευρα. Τα Προγράμματα Σπουδών στο Ζάννειο Προνηπιαγωγείο συντάσσονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τα πρότυπα ενός σύγχρονου Εκπαιδευτηρίου και με κύριο στόχο την ομαλή και επιτυχημένη μετάβαση στο Δημοτικό Σχολείο.

Η Διευθύντρια του Νηπιαγωγείου μαζί με τους εκπαιδευτικούς του Εκπαιδευτηρίου συνέταξε και υλοποιεί στα τμήματα του Προνηπιαγωγείου το πρόγραμμα «Πρωτοποριακή Προσχολική Προετοιμασία» το οποίο σχεδιάστηκε με συστηματικό τρόπο και θέτει συγκεκριμένους στόχους για να δημιουργήσει τις καταλληλότερες συνθήκες προσαρμογής στο πρώτο οργανωμένο σύστημα μάθησης στο οποίο φοιτούν τα παιδιά.

Για πρώτη φορά παρέχονται στα νήπια ποικίλες ελκυστικές μαθησιακές εμπειρίες που έχουν νόημα και ενδιαφέρον μέσα σε πνεύμα συνεργασίας, ενθάρρυνσης, εμπιστοσύνης, αποδοχής και αγάπης. Η αξιοποίηση της μοναδικότητάς τους έχει ως στόχο να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δραστηριοτήτων στο πλαίσιο συγκεκριμένης θεματολογίας προσαρμόζεται στην ηλικία των νηπίων και πραγματοποιείται με κεντρικό άξονα τις απαιτήσεις τους.

Μέσα σε ένα ασφαλές και οικογενειακό πλαίσιο, διαμορφώνεται ένα ανοιχτό και ευέλικτο μαθησιακό περιβάλλον, λειτουργικό και πλούσιο σε ερεθίσματα που διευκολύνει τη μαθησιακή προσπάθεια και ευνοεί την ανάπτυξη της αυτονομίας όλων των παιδιών.
Η προετοιμασία για μια ομαλή και επιτυχημένη μετάβαση στο Νηπιαγωγείο και κατ’ επέκταση στο Δημοτικό Σχολείο ξεκινάει στο Ζάννειο Προνηπιαγωγείο.

20 λόγοι για να επιλέξετε το Ζάννειο Προνηπιαγωγείο:
 

1. Πρόγραμμα σπουδών: «Πρωτοποριακή προσχολική προετοιμασία»
2. Ευέλικτο μαθησιακό περιβάλλον, λειτουργικό και πλούσιο σε ερεθίσματα
3. Ποικίλες ελκυστικές μαθησιακές εμπειρίες
4. Κέντρα Μάθησης μέσα στις τάξεις
5. Γωνιές ενθάρρυνσης της δημιουργικότητας και της φαντασίας
6. Χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση
7. Κοινωνικοσυναισθηματικές δραστηριότητες και ανάπτυξη δεξιοτήτων
8. Μουσική με σύστημα Orff
9. Εργαστήρι Έκφρασης με εικαστικά και θεατρικό παιχνίδι
10. Αθλοπαιδιές και γυμναστική
11. Ψυχοκινητικά και μουσικοκινητικά παιχνίδια
12. Υποστήριξη πολλαπλών τύπων νοημοσύνης
13. Baby English με διαδραστικό πίνακα
14. Δημιουργικό παιχνίδι
15. Αξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας
16. Δημιουργική συνεργασία σχολείου – οικογένειας
17. Συνεργασία με ψυχολόγο, παιδίατρο, λογοθεραπευτή και διαιτολόγο
18. Τακτική επικοινωνία και προγραμματισμός των εκπαιδευτικών δράσεων
19. Ποικίλα εκπαιδευτικά προγράμματα
20. Ωράριο λειτουργίας 7:30 – 16:00 και 11μηνη διάρκεια διδακτικού έτους

 

PHOTO OF THE DAY