Το πρόγραµµα «Πρωτοποριακή προσχολική προετοιμασία» απευθύνεται σε µαθητές/τριες 4 και 5 ετών και ανταποκρίνεται στην ανάγκη για ποιοτική εκπαίδευση

ΠΡΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών: «Πρωτοποριακή προσχολική προετοιμασία»

Το πρόγραµµα «Πρωτοποριακή προσχολική προετοιμασία» απευθύνεται σε µαθητές/τριες 4 και 5 ετών και ανταποκρίνεται στην ανάγκη για ποιοτική εκπαίδευση. Πρόκειται για ένα Πρόγραµµα Ανάπτυξης Διαθεματικών Δραστηριοτήτων το οποίο διδάσκεται με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας με κυρίαρχο στοιχείο αυτό της διερεύνησης.
Κύριος στόχος του είναι οι µαθητές µας να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν τις κλίσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους. Απώτερος στόχος είναι η προετοιμασία των νηπίων για μια ομαλή και επιτυχημένη μετάβαση στο Δημοτικό Σχολείο.

Το πρόγραμμα «Πρωτοποριακή προσχολική προετοιμασία» είναι βασισμένο στο Διαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και τα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών (ΑΠΣ) της υποχρεωτικής εκπαίδευσης για το Νηπιαγωγείο, τα οποία προτείνονται από το Υπουργείο Παιδείας.

Τα Σχέδια Εργασίας που υλοποιούνται στα Κέντρα Έρευνας εμπλέκουν τους μαθητές σε μια σχεδιασμένη δράση, που αφορά γεγονότα ή φαινόμενα του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Με το πρόγραμμα «Πρωτοποριακή προσχολική προετοιμασία» η μάθηση επιτυγχάνεται μέσα από δραστηριότητες που έχουν συγκεκριμένο σκοπό και διερευνητικό χαρακτήρα. Τα παιδιά αναπτύσσουν ποικιλία κοινωνικών και νοητικών δεξιοτήτων και συμμετέχουν σε μια σχεδιασμένη δράση που αφορά γεγονότα ή φαινόμενα του άμεσου περιβάλλοντος.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι:
• έμφαση στην ατομική αγωγή του κάθε παιδιού (εξατομικευμένη διδασκαλία)
• διδασκαλία και μάθηση σε μικρές ομάδες (ομαδοσυνεργατική)
• επίκεντρο όλων είναι το παιδί (παιδοκεντρική μέθοδος)
• βιωματική προσέγγιση της γνώσης
• καλλιέργεια της φαντασίας και της δημιουργικότητας
• ενασχόληση με την τέχνη
• ενθάρρυνση της έκφρασης και του αυτοσχεδιασμού
• στενή συνεργασία εκπαιδευτικών και γονέων με συναντήσεις, προσωπικά ραντεβού και πραγματοποίηση ομάδων εργασίας γονέων-παιδιών-εκπαιδευτικών

PHOTO OF THE DAY