ΠΡΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς υλοποιούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μουσεία, θέατρα, κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, καθώς και σε εκδηλώσεις πολιτιστικού περιεχομένου. Οι επισκέψεις αυτές καλύπτουν διδακτικούς στόχους του θέματος που αναπτύσσεται στο Νηπιαγωγείο τη συγκεκριμένη περίοδο υλοποίησης της επίσκεψης.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

PHOTO OF THE DAY