στόχος είναι τα νήπια να συνεργαστούν και να έρθουν σε αλληλεπίδραση με ομάδες συνομηλίκων

ΠΡΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΟΦΕΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για τους μαθητές
Σ’ ένα χώρο με πλήθος ερεθίσματα δίνεται στα νήπια η ευκαιρία για δράση, ακολουθώντας το καθένα το ρυθμό της δικής του ιδιοσυγκρασίας. Η έμφαση στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, τη βιωματική μάθηση και την οργάνωση εμπειριών που έχουν νόημα για το παιδί του δίνουν την ευκαιρία να καλύψει τις δικές του ανάγκες και τα προσωπικά ενδιαφέροντα του, να αλληλεπιδράσει με τους συνομηλίκους του και τη Νηπιαγωγό, να κοινωνικοποιηθεί, να εκφραστεί και να δημιουργήσει.

Για τους γονείς
Έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην καλλιέργεια μιας ουσιαστικής και δημιουργικής συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς με συναντήσεις, προσωπικά ραντεβού, συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και πραγματοποίηση ομάδων εργασίας γονέων-νηπίων-εκπαιδευτικών. Στόχος είναι η δημιουργία μιας σχέσης αλληλεπίδρασης σχολείου-οικογένειας, όπου γονείς και εκπαιδευτικοί συμβάλλουν  στην εκπαίδευση των παιδιών.

Για τις Νηπιαγωγούς
Επειδή πρωταρχικός στόχος της Νηπιαγωγού είναι να μεταδώσει στα παιδιά τις συνήθειες του εγγράμματου πληθυσμού και να τα προτρέψει στη «δια βίου μάθηση», τα πλεονεκτήματα αυτού του προγράμματος της δίνουν τη δυνατότητα να διαμορφώνει ένα ελκυστικό μαθησιακό περιβάλλον που παρακινεί το παιδί να συμμετέχει στο σχεδιασμό της μαθησιακής διαδικασίας, να αντλεί ευχαρίστηση από τη συμμετοχή του στις διάφορες αναπτυσσόμενες δραστηριότητες, να αντιμετωπίζει και να επιλύει προβλήματα  αυτόβουλα. 
 

 

 

 

PHOTO OF THE DAY