Ομαλή και επιτυχημένη μετάβαση

ΠΡΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Είναι γνωστό ότι από το 2007-2008 έγινε υποχρεωτική η μονοετής φοίτηση των παιδιών στο Νηπιαγωγείο. Έτσι, σήμερα η πρόσβαση στην πρωτοβάθμια υποχρεωτική εκπαίδευση ξεκινά από το Νηπιαγωγείο, το οποίο, ωστόσο, δεν έχει τα χαρακτηριστικά της τυπικής εκπαίδευσης που  χαρακτηρίζει το Δημοτικό σχολείο.


Όταν ένα παιδί αρχίζει να φοιτά στο Νηπιαγωγείο, τα άλλα μέλη της οικογένειας πρέπει επίσης να αναπροσαρμοστούν στους νέους ρόλους, στα δικαιώματα και στα καθήκοντα. Το παιδί αποκτά μια νέα κοινωνική θέση, γονείς και αδέρφια πρέπει να προσαρμοστούν στην νέα κατάσταση. Η οργάνωση της καθημερινής ζωής επηρεάζεται καθώς πρέπει να ικανοποιούνται τα νέα ωράρια καθώς και οι «υποχρεώσεις» των μικρών μαθητών.


Ένα από τα έργα της Νηπιαγωγού είναι να προσφέρει στους γονείς την ευκαιρία να συζητήσουν σχετικά με το νέο πλαίσιο, αυτό της πρωτοβάθμιας υποχρεωτικής εκπαίδευσης, που ξεκινά με την είσοδο των παιδιών τους στο Νηπιαγωγείο. Ο στόχος αυτών των συζητήσεων είναι να διευκρινιστεί με ποιον τρόπο μπορούν να συνεισφέρουν οι γονείς στην προετοιμασία και στην παρακολούθηση της μετάβασης.

Οι παρακάτω παιδαγωγικοί προσανατολισμοί συμβάλλουν σε μια επιτυχημένη μετάβαση του παιδιού από τον παιδικό σταθμό στο νηπιαγωγείο.

Οι Νηπιαγωγοί:
• ενθαρρύνουν την περιέργεια των παιδιών, υποστηρίζουν την προθυμία τους να μάθουν για το Νηπιαγωγείο

• αναπτύσσουν στρατηγικές μαζί με τα παιδιά για να τα βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν ορισμένες αβεβαιότητες και φόβους

• πραγματοποιούν τακτικές αποτιμήσεις μαζί με τα παιδιά και έτσι τα βοηθούν να συνειδητοποιήσουν πόση γνώση και πόσες διαφορετικές δεξιότητες έχουν ήδη αποκτήσει

• ενθαρρύνουν τα παιδιά να εκφράζουν τις επιθυμίες τους στην ομάδα, να θέτουν τις ερωτήσεις τους, να ακούνε τους άλλους, να εκφράζουν και να δέχονται κριτική

• δίνουν μεγάλη προσοχή στη γλωσσική ανάπτυξη όλων των παιδιών

• αφήνουν τα παιδιά να νιώσουν πόσο σημαντικό είναι να σεβόμαστε το κάθε άτομο, για τη δική μας ευημερία και για τη συνύπαρξη στην κοινότητα

• υποστηρίζουν τη μετάβαση αναπτύσσοντας κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα μετάβασης με επισκέψεις στο Νηπιαγωγείο και κοινές δράσεις

PHOTO OF THE DAY