Στα Κέντρα Έρευνας ο μαθητής «να μαθαίνει πώς να μαθαίνει»

ΠΡΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΕΝΤΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Στα Κέντρα Έρευνας οι μαθητές αναπτύσσουν συγκεκριμένες θεματικές ενότητες ή αλλιώς θεματικές προσεγγίσεις και Σχέδια Εργασίας με μεθόδους μέσω των οποίων επιδιώκεται η ενεργός συμμετοχή του μαθητή και η μύησή του σε διαδικασίες ανακάλυψης της γνώσης, ώστε ο μαθητής «να μαθαίνει πώς να μαθαίνει».

Η μέθοδος των Σχεδίων Εργασίας βασίζεται στη διερεύνηση και στη διαδικασία της ενεργού, συμμετοχικής μάθησης. Θέτει το μαθητή μπροστά σε ένα πρόβλημα, ώστε ο ίδιος να νιώσει την επιθυμία να γεφυρώσει την υπάρχουσα εμπειρία με την
άγνωστη γνώση.

Η επιλογή της μεθόδου των Σχεδίων Εργασίας στοχεύει στο να ενθαρρύνει την πρωτοβουλία, να αναπτύξει τα εσωτερικά κίνητρα και τις δεξιότητες των μαθητών, την αυτοεκτίμηση τους και την ολόπλευρη και αυτόνομη ανάπτυξή τους. Τέλος, να προσφέρει σε όλους του μαθητές το βίωμα της δημιουργίας και τη χαρά της επιτυχίας!

Θεματικές προσεγγίσεις
Οι θεματικές προσεγγίσεις είναι οι διερευνήσεις θεμάτων που επιλέγει η νηπιαγωγός, η οποία προσχεδιάζει την πορεία τους και καθορίζει τη χρονική τους διάρκεια. Πρόκειται για ένα σύνολο δραστηριοτήτων γύρω από ένα ευρύ θέμα. Η έμφαση εδώ δίνεται στις μαθησιακές επιδιώξεις που θέτει η νηπιαγωγός. Η θεματική προσέγγιση είναι μια προγραμματισμένη εμπειρία μάθησης, η οποία δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα μιας ενοποιημένης γνώσης που συνδέεται με ένα συγκεκριμένο θέμα, και αποτελεί μια μελέτη στην οποία τα παιδιά ερευνούν, στα διάφορα θέματα, τη γνώση σχετικά με ορισμένες πτυχές του περιβάλλοντός τους.

Σχέδια Εργασίας - Projects
Τα Σχέδια Εργασίας – projects είναι διερευνήσεις θεμάτων που αναδύονται από τα παιδιά, τα οποία καθορίζουν τη διαδικασία σχεδιασμού, οργάνωσης και υλοποίησης του θέματος, στο πλαίσιο συζητήσεων που αναπτύσσονται με την υποστήριξη της νηπιαγωγού. Οι δραστηριότητες των Σχεδίων Εργασίας κινητοποιούν με γνήσιο τρόπο τα ενδιαφέροντα των μαθητών, τους εμπλέκουν ενεργά στην πορεία της μάθησης και διδάσκουν όποιες και όσες γνώσεις και δεξιότητες είναι αναγκαίες και χρήσιμες για τη μελέτη πραγματικών καταστάσεων και προσωπικών ερωτήσεων. Αυτό προσδίδει νόημα στη σχολική γνώση και την καθιστά ενδιαφέρουσα και ευκολότερη στην κατανόηση.

 

Ενδεικτική θεματολογία Θεματικών Προσεγγίσεων για το σχολικό έτος 2011-2012

Το σχολείο

 Χριστούγεννα

 28η Οκτωβρίου

Οι 4 εποχές

 Απόκριες

 17η Νοεμβρίου

Οι 12 μήνες

 Πάσχα

 25η Μαρτίου

Ενδεικτική θεματολογία Σχεδίων Εργασίας – Projects για το σχολικό έτος 2011-2012

Ο χρόνος
Μυθολογία
Διάστημα
Δεινόσαυροι
Τα παραμύθια μας
Νεράιδες
Ξωτικά
Κάστρα και παλάτια
Κούκλες
Έργα τέχνης
Προστασία του περιβάλλοντος
Γη, το σπίτι μας
Α, μπε μπα μπλομ που τρέχει το νερό      

 Τα ζώα τη Γης
Λουλούδια
Αρωματικά φυτά
Μάντεψε τι τρώω
Σχήματα
Παίζω με τα χρώματα
Αλφαβήτα
Τα επαγγέλματα
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Τα συναισθήματα
Ομαδικά παιχνίδια
Παραδοσιακά παιχνίδια

 

PHOTO OF THE DAY