Ο ρόλος της εκπαιδευτικού στο Ζάννειο Προνηπιαγωγείο

ΠΡΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Η ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ

Πρωταρχικός στόχος της νηπιαγωγού είναι να μεταδώσει στα παιδιά τις συνήθειες του εγγράμματου πληθυσμού και να τα προτρέψει στη «δια βίου μάθηση». Γι’ αυτούς τους λόγους διαμορφώνει ένα ελκυστικό μαθησιακό περιβάλλον που παρακινεί το παιδί να συμμετέχει στο σχεδιασμό της μαθησιακής διαδικασίας, να αντλεί ευχαρίστηση από τη συμμετοχή του στις διάφορες αναπτυσσόμενες δραστηριότητες, να αντιμετωπίζει και να επιλύει προβλήματα αυτόβουλα.Ταυτόχρονα, προσφέρει τη δυνατότητα καλλιέργειας των βασικών δεξιοτήτων και αξιών που πρέπει να έχει ένας μαθητής στον 21ο αιώνα.

Συγκεκριμένα, οφείλει να:
• Να διαμορφώνει ένα ασφαλές πλαίσιο λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας, μέσα στο οποίο τα παιδιά να νιώθουν άνετα να εκφράζονται ελεύθερα με κάθε τρόπο.
• Να καλλιεργεί κλίμα αναγνώρισης, αποδοχής και αμοιβαίου σεβασμού.
• Να δημιουργεί συνθήκες που μπορούν να εμπνεύσουν τα παιδιά, ώστε να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους.
• Να διακρίνει τι ενδιαφέρει τα παιδιά και τι τα κινητοποιεί.
• Να επιλέγει και να υλοποιεί δραστηριότητες που έχουν νόημα για τα παιδιά και τα οδηγούν ένα βήμα πιο πέρα από το επίπεδο που έχουν κατακτήσει.
• Να διαμορφώνει τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να είναι εφικτή η εξατομικευμένη και η ομαδική εργασία.
• Να παρατηρεί συστηματικά την πρόοδο και την εξέλιξη του κάθε παιδιού και να τα παροτρύνει να βρίσκουν μόνα τους λύση σε προβλήματα προωθώντας την αυτονομία τους.
• Να καλλιεργεί συστηματική συνεργασία με τους γονείς, ώστε να συμμετέχουν και αυτοί στην εκπαιδευτική διαδικασία.

PHOTO OF THE DAY