Τι είναι το πρόγραμμα Baby English;

ΠΡΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
BABY ENGLISH

Σύμφωνα με ειδικούς η εκμάθηση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας θα πρέπει να ξεκινάει όσο το δυνατόν νωρίτερα. Μερικά από τα πλεονεκτήματα του προγράμματος Baby English, είναι ότι τα παιδιά αναπτύσσουν νωρίς τις δεξιότητες επικοινωνίας.  Επιπλέον έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να μάθουν τα Αγγλικά καλύτερα και με μεγαλύτερη ευκολία. Μέσα, λοιπόν, από διαδραστικές δραστηριότητες που έχουν κύριο άξονα την επικοινωνία και την ευαισθητοποίηση του παιδιού για την πολύ-πολιτισμικότητα (multi-culturalism), η μέθοδος που ακολουθούμε εμπνέει στο παιδί τη χαρά για μάθηση με παιχνίδια, τραγούδια και βιωματικές δραστηριότητες. Επομένως είναι προφανές ότι, η εισαγωγή των παιδιών εγκαίρως στην ξενόγλωσση παιδεία, τους διευρύνει τους ορίζοντες και τους παρέχει το αναγκαίο εργαλείο για μάθηση και επικοινωνία.

PHOTO OF THE DAY