ΖΑΝΝΕΙΟ PLUS
ΝΕΑ - Νέα προνηπιαγωγείου

16.05.2016

ΠΡΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ:Ομάδες εργασίας γονέων- νηπίων- νηπιαγωγών

Τον μήνα Μάιο, οι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν στο Ζάννειο Εκπαιδευτήριο τις ομάδες εργασίας γονέων-νηπίων-νηπιαγωγών, δράσεις οι οποίες έχουν ως στόχο την υλοποίηση οργανωμένων διδασκαλιών με ομαδικές δραστηριότητες.

Στόχος αυτών των δράσεων, είναι να παρέχουμε την ευκαιρία στους γονείς να βιώσουν μαζί με τα παιδιά τους μία από κοινού διδασκαλία, έτσι ώστε να παρακολουθήσουν και οι ίδιοι τη στάση του παιδιού τους απέναντι στη μαθησιακή διαδικασία, τη συμπεριφορά του καθώς και τη στάση του μέσα στην τάξη. Η συμμετοχή αυτή θα δώσει την ευκαιρία για δημιουργικό χρόνο μεταξύ γονέων και παιδιών και θα ενισχύσει τη μαθησιακή τους εξέλιξη.

<< Επιστροφή

PHOTO OF THE DAY