ΖΑΝΝΕΙΟ PLUS
ΝΕΑ - Νέα προνηπιαγωγείου - Νέα νηπιαγωγείου

10.03.2016

ΠΡΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ: Αποστολή ατομικών φακέλων- portfolio στο σπίτι

Η αξιολόγηση του ατομικού φακέλου – portfolio των μικρών μαθητών, από τους ίδιους, με τη διακριτική καθοδήγηση της Νηπιαγωγού θα πραγματοποιηθεί τις ημέρες 10 και 11 Μαρτίου 2016. Την Πέμπτη 10 Μαρτίου το παιδί σας θα κρατάει μαζί του τον ατομικό του φάκελο (portfolio) με τις σχολικές εργασίες που έχουμε επιλέξει να ξεχωρίσουμε για κάθε μαθητή, από τις θεματικές ενότητες και τα σχέδια εργασίας που έχουν υλοποιηθεί από την αρχή της σχολικής χρονιάς, για να σας το δείξει. Παρακαλούμε να διαθέσετε λίγο χρόνο για να εξετάσετε το φάκελο μαζί με το παιδί σας και να τον επιστρέψετε στο Σχολείο την Παρασκευή 18 Μαρτίου.
Πρόκειται για μια ιδιαίτερη ευκαιρία για να ενημερωθείτε για τις επιδόσεις του παιδιού σας και να του τονίσετε ότι το Σχολείο και η μάθηση θεωρούνται πολύ σημαντικά στην οικογένειά σας. Η από κοινού εξέταση αυτού του φακέλου αποτελεί μια θαυμάσια ευκαιρία για να ενισχύσετε την αυτοπεποίθηση του παιδιού σας τονίζοντας τα μαθησιακά του επιτεύγματα και τις δεξιότητες που έχει αναπτύξει και καλλιεργήσει.

Προσπαθήστε να μην αξιολογήσετε τις εργασίες των παιδιών με κριτήριο τους δικούς σας στόχους. Επιβεβαιώστε στο παιδί σας ότι είστε υπερήφανοι για την προσπάθειά του και τη μαθησιακή του εξέλιξη. Ενθαρρύνετέ το να συνεχίσει να δουλεύει προσεκτικά και να είναι δημιουργικό και συγκεντρωμένο στη μαθησιακή διαδικασία. Κατευθύνετε διακριτικά τους μαθησιακούς στόχους που θεωρείτε απαραίτητους για το δικό σας  παιδί και δώστε του κίνητρα να γίνει «καλός μαθητής». Στην ηλικία αυτή, λίγο πριν την ένταξη στο Δημοτικό, έχει ιδιαίτερη σημασία να κατευθύνουμε και να επιβραβεύουμε τις προσπάθειες των παιδιών.

<< Επιστροφή

PHOTO OF THE DAY