Οι μαθητές μαθαίνουν να σέβονται την τάξη τους και τα πράγματα του σχολείου

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

• Πολιτιστική καλλιέργεια

Πραγματοποιούνται επισκέψεις σε θέατρα, μουσεία και σε εκδηλώσεις πολιτιστικού περιεχομένου. Παράλληλα τα παιδιά του Προνηπιαγωγείου και του Νηπιαγωγείου μας έχουν τη μοναδική ευκαιρία να απολαμβάνουν τις θεατρικές παραστάσεις που οργανώνουν οι μαθητές του Δημοτικού κατά τη διάρκεια της χρονιάς.
Τέλος οι μαθητές μας συμμετέχουν επίσημα σε πολιτιστικά προγράμματα και οργανώνουν πλήθος εκδηλώσεων και θεατρικών δρώμενων.


• Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση

Υλοποιούνται σχέδια εργασίας (projects) με περιβαλλοντικό περιεχόμενο και συμμετέχουμε επίσημα σε περιβαλλοντικά προγράμματα. Πραγματοποιούνται οργανωμένες ημερήσιες επισκέψεις σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και τα νήπια συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα εμπνευσμένα από το περιβάλλον.

• Αγωγή υγείας

Υλοποιούνται κάθε χρόνο θέματα αγωγής υγείας και πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις για την παρακολούθηση προγραμμάτων με αντίστοιχη θεματολογία.

• Καλλιέργεια της υπευθυνότητας

Τα παιδιά αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. Κρατούν παρουσιολόγιο και απουσιολόγιο και οργανώνουν δράσεις που τα αφορούν. Ταυτόχρονα και μαζί με τη Νηπιαγωγό τους, αξιολογούν τις δραστηριότητες της ημέρας, τη συμμετοχή και τη συμπεριφορά τους σ’ αυτές.

Μαθαίνουν να σέβονται την τάξη τους και τα πράγματα του σχολείου τακτοποιώντας καθημερινά, φροντίζοντας τα ατομικά τους συρτάρια και θέτοντας κανόνες καθαριότητας και υγιεινής.

Αναλαμβάνουν να ολοκληρώσουν εργασίες που παίρνουν για το σπίτι και τις επιστρέφουν στο σχολείο για να ταξινομηθούν στους ανάλογους φακέλους.
Ενημερώνονται για τα σημειώματα που μεταφέρουν στο σπίτι για τους γονείς τους και φροντίζουν να τα επιστρέφουν υπογεγραμμένα στο σχολείο.


• Ευέλικτη Ζώνη

Η ανάγκη για ποιοτική εκπαίδευση και ανάπτυξη συμμετοχικών μεθόδων διδασκαλίας διαμορφώνει ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας του Νηπιαγωγείου με απώτερο σκοπό την καλλιέργεια των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών προκειμένου να προετοιμαστούν έγκαιρα για να αντιμετωπίσουν την «κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης» στην οποία θα ζήσουν.
Γι’ αυτό το λόγο το Ζάννειο Νηπιαγωγείο υιοθετεί τα σχέδια εργασίας στο πρόγραμμά του με τα οποία επιτυγχάνεται η μάθηση μέσα από δραστηριότητες που έχουν συγκεκριμένο σκοπό και διερευνητικό χαρακτήρα.
Η μέθοδος των Σχεδίων Εργασίας βασίζεται στη διερεύνηση και στη διαδικασία της ενεργού, συμμετοχικής μάθησης. Θέτει το μαθητή μπροστά σε ένα πρόβλημα, ώστε ο ίδιος να νιώσει την επιθυμία να γεφυρώσει την υπάρχουσα εμπειρία με την
άγνωστη γνώση.

Η επιλογή της μεθόδου των Σχεδίων Εργασίας στοχεύει στο να ενθαρρύνει την πρωτοβουλία, να αναπτύξει τα εσωτερικά κίνητρα και τις δεξιότητες των μαθητών, την αυτοεκτίμηση τους και την ολόπλευρη και αυτόνομη ανάπτυξή τους. Τέλος, να προσφέρει σε όλους του μαθητές το βίωμα της δημιουργίας και τη χαρά της επιτυχίας!


• Πολυδιάστατη εκπαίδευση

Στο Ζάννειο Προνηπιαγωγείο θεωρούμε απαραίτητο να προσφέρουμε στα παιδιά ένα ποιοτικό πρόγραμμα το οποίο μπορεί να τα εμπνεύσει να δημιουργήσουν, να ανακαλύψουν και να επιτύχουν. Μετά από συστηματική αξιολόγηση, έχουμε εντάξει στο καθημερινό πρόγραμμα των μικρών μαθητών δραστηριότητες που έχουν ως στόχο την κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών και ταυτόχρονα ενισχύουν καθένα από τους οχτώ πολλαπλούς  τύπους  νοημοσύνης που ευνοούν τις ατομικές διαφορές, σύμφωνα με τη θεωρία του Howard Gardner.


• Ποιοτικά Εκπαιδευτικά Παιχνίδια

Το παιχνίδι θεωρείται η «κυρίαρχη δραστηριότητα» για την ανάπτυξη και τη μάθηση των μικρών παιδιών. Τα παιδιά στο παιχνίδι εμπλέκονται κοινωνικά, συναισθηματικά, κινητικά και νοητικά με άλλα παιδιά κι ενήλικες, με αντικείμενα και αναπαραστάσεις οικίες ή νέες, με καταστάσεις ρεαλιστικές και φανταστικές. Μέσα από το παιχνίδι μαθαίνουν, καθώς ανακαλύπτουν και ελέγχουν ιδέες δημιουργούν, αυτοσχεδιάζουν, αναπαριστούν και επικοινωνούν. Επειδή το παιχνίδι αποτελεί ένα δυναμικό πλαίσιο μάθησης και ανάπτυξης τα παιχνίδια του Παιδικού μας Σταθμού είναι επιλεγμένα από επώνυμες εταιρίες παιχνιδιών όπως την Early Learning Centre, Plan Toys, και Miniland.
 

PHOTO OF THE DAY