Καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών «Πρωτοποριακή προσχολική προετοιμασία»

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών: «Πρωτοποριακή προσχολική προετοιμασία»

Το πρόγραµµα «Πρωτοποριακή προσχολική προετοιμασία» απευθύνεται σε µαθητές/τριες 4 και 5 ετών και ανταποκρίνεται στην ανάγκη για ποιοτική εκπαίδευση. Πρόκειται για ένα Πρόγραµµα Ανάπτυξης Διαθεματικών Δραστηριοτήτων το οποίο διδάσκεται με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας με κυρίαρχο στοιχείο αυτό της διερεύνησης.

Κύριος στόχος του είναι οι µαθητές µας να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν τις κλίσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους. Απώτερος στόχος είναι η προετοιμασία των νηπίων για μια ομαλή και επιτυχημένη μετάβαση στο Δημοτικό Σχολείο.

• Διαθεματικό πρόγραμμα σπουδών

Προφορικός και Γραπτός λόγος
Η προώθηση του εγγραμματισμού των παιδιών επιτυγχάνεται με

• Αφήγηση
• Διήγηση
• Περιγραφή
• Συμμετοχή σε συζητήσεις και χρήση στοιχειώδους επιχειρηματολογίας
• Διάκριση των φωνημάτων ως συστατικά λέξεων
• Αναγνώριση οικείων λέξεων
• Ακολουθία της αναγνωστικής φοράς
• Απομνημόνευση μικρών κειμένων
• Κατανόηση της σημασίας της γραφής ως μέσο επικοινωνίας
• Χρήση της βιβλιοθήκης για επιλογές ανάλογα με τα ενδιαφέροντα τους
• Σταδιακή συνειδητοποίηση ότι τα φωνήματα της ομιλούμενης γλώσσας αντιστοιχούν σε γράμματα
• Χρήση του μολυβιού με αποτελεσματικό τρόπο και παίρνοντας τη σωστή σωματική στάση
• Γραφή του ονόματός τους με κεφαλαία ή μικρά γράμματα
• Αντιγραφή λέξεων
• Ενθάρρυνση να γράφουν σεβόμενοι τις ατομικές τους δυνατότητες
• Αξιοποίηση πληροφοριών και γραμμάτων από τους μόνιμους πίνακες αναφοράς της τάξης

Μαθηματικά
Εισαγωγή των παιδιών στο κόσμο των μαθηματικών με σκοπό να

• Διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν υλικά(οικοδομικό υλικό, παζλ…)
• Ερμηνεύουν γενικά στοιχεία του κόσμου που τα περιβάλλει μέσα από διαδικασίες παρατήρησης και περιγραφής, ταξινόμησης, σύγκρισης, αντιστοίχισης, σειροθέτησης και συμβολικής αναπαράστασης(χρώμα, σχήμα, μέγεθος)
• Διατυπώνουν απορίες και να θέτουν προβλήματα(τι θα γίνει αν…, γιατί γίνεται αυτό;)
• Κατανοούν απλές χωροχρονικές σχέσεις(πάνω από, δίπλα, κοντά, πριν, μετά…)
• Αναγνωρίζουν σχήματα
• Διευρύνουν προοδευτικά την έννοια του αριθμού και της διαδικασίας αρίθμησης και μέτρησης
• Επεξεργάζονται ποσότητες, σχέσεις, σχήματα, αριθμούς
• Εκτελούν απλές μαθηματικές πράξεις

Μελέτη περιβάλλοντος
Αξιοποίηση του περιβάλλοντος και εισαγωγή στη διερεύνηση του κόσμου με

• Καλλιέργεια της αυτοεκτίμησης και συνειδητοποίηση της μοναδικότητάς τους
• Ανάπτυξη της ικανότητας συνεργασίας και κατανόηση της αξίας της ομαδικής εργασίας
• Μάθηση βασικών κανόνων υγιεινής
• Ευαισθητοποίηση για την προστασία του περιβάλλοντος
• Διεύρυνση των γνώσεων γύρω από τον άνθρωπο, τα ζώα, τη φύση και τον κόσμο

Δημιουργία και έκφραση
Ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και της φαντασίας με επιλογές όπως:

1. Εικαστική έκφραση
Με δραστηριότητες που επιτρέπουν στα παιδιά
• Να πειραματίζονται με διάφορα υλικά και χρώματα
• Να επινοούν διάφορες τεχνικές, να εμπλουτίζουν τις δυνατότητές τους και να τις εφαρμόζουν για να εκφράσουν σκέψεις και συναισθήματα
• Να αναπτύξουν τη λεπτή τους κινητικότητα(ψαλίδι, κολάζ)
• Να διεγείρουν και να διατηρούν το ενδιαφέρον τους
• Να προωθούν τη δημιουργικότητά τους και να ερεθίζουν τη φαντασία τους
• Να συμβάλουν στην ανάπτυξη της κριτικής τους ικανότητας και της αναπαραστατικής τους σκέψης

2. Δραματική τέχνη
Με δραστηριότητες που έχουν ως στόχο τα παιδιά να
• Εκφράζονται με το ελεύθερο δραματικό παιχνίδι
• Εκφράζονται με την κίνηση και το χορό
• Παίζουν παντομίμα και να οργανώνουν μιμητικά παιχνίδια
• Αυτοσχεδιάζουν και να δραματοποιούν
• Αφηγούνται με θεατρικό τρόπο
• Παίζουν και να παρακολουθούν κουκλοθέατρο
• Οργανώνουν και να παρουσιάζουν θεατρικές παραστάσεις

3. Μουσική
Η μουσική διδάσκεται με δραστηριότητες που δίνουν στα παιδιά τη δυνατότητα
• Να εξερευνούν και να παράγουν ήχους
• Να τραγουδούν
• Να κινούνται στο ρυθμό
• Να παίζουν μουσικά όργανα
• Να δημιουργούν συνθέσεις
• Να συμμετέχουν σε μουσικοκινητικά παιχνίδια

Φυσική αγωγή
Η φυσική αγωγή συνοδεύεται με κινητικές και ψυχοκινητικές δραστηριότητες για
• Να γνωρίσουν το σώμα τους και να μάθουν να το ελέγχουν
• Να αναπτύξουν τη σωματική τους δραστηριότητα και να προάγουν την υγεία τους
• Να συμμετέχουν σε ελεύθερες κινητικές δραστηριότητες και σε κινητικά παιχνίδια με κανόνες
• Να εξασκούν και να τελειοποιούν τις αναπτυσσόμενες δυνατότητές τους
• Να προσανατολίζονται στο χώρο με σημείο αναφοράς την πλευρά του σώματός τους(αμφιπλευρικότητα)

Πληροφορική
Να γνωρίσουν τις νέες τεχνολογίες με στόχο να

• Αναγνωρίζουν τις κυριότερες μονάδες του Η/Υ
• Παίζουν με τα εργαλεία ελεύθερης σχεδίασης
• Εκτελούν παιχνίδια εξερεύνησης και επίλυσης απλών προβλημάτων με χρήση απλού λογισμικού
• Ενισχύσουν την παρατηρητικότητά τους
• Αναπτύξουν τη λεπτή τους κινητικότητα
• Καλλιεργήσουν ικανότητες και δεξιότητες με στόχο την εξέλιξη της γνώσης
 

PHOTO OF THE DAY