Πλεονεκτήματα του προγράμματος «Πρωτοποριακή προσχολική προετοιμασία»

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΟΦΕΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για τους μαθητές

Σ’ ένα χώρο με πλήθος ερεθίσματα δίνεται στα νήπια η ευκαιρία για δράση, ακολουθώντας το καθένα το ρυθμό της δικής του ιδιοσυγκρασίας. Η έμφαση στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, τη βιωματική μάθηση και την οργάνωση εμπειριών που έχουν νόημα για το παιδί του, δίνουν την ευκαιρία να καλύψει τις δικές του ανάγκες και τα προσωπικά ενδιαφέροντα του, να αλληλεπιδράσει με τους συνομηλίκους του και τη Νηπιαγωγό, να κοινωνικοποιηθεί, να εκφραστεί και να δημιουργήσει.


Για τις Νηπιαγωγούς

Επειδή πρωταρχικός στόχος της Νηπιαγωγού είναι να μεταδώσει στα παιδιά τις συνήθειες του εγγράμματου πληθυσμού και να τα προτρέψει στη «δια βίου μάθηση», τα πλεονεκτήματα αυτού του προγράμματος της δίνουν τη δυνατότητα να διαμορφώνει ένα ελκυστικό μαθησιακό περιβάλλον που παρακινεί το παιδί να συμμετέχει στο σχεδιασμό της μαθησιακής διαδικασίας, να αντλεί ευχαρίστηση από τη συμμετοχή του στις διάφορες αναπτυσσόμενες δραστηριότητες, να αντιμετωπίζει και να επιλύει προβλήματα αυτόβουλα. Επίσης, με το πρόγραμμα αυτό η Νηπιαγωγός μπορεί:

• Να διαμορφώνει ένα ασφαλές πλαίσιο λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας, μέσα στο οποίο τα παιδιά να νιώθουν άνετα να εκφράζονται ελεύθερα με κάθε τρόπο
• Να καλλιεργεί κλίμα αναγνώρισης, αποδοχής και αμοιβαίου σεβασμού
• Να δημιουργεί συνθήκες που μπορούν να εμπνεύσουν τα παιδιά, ώστε να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους
• Να διακρίνει τι ενδιαφέρει τα παιδιά και τι τα κινητοποιεί
• Να επιλέγει και να υλοποιεί δραστηριότητες που έχουν νόημα για τα παιδιά και τα οδηγούν ένα βήμα πιο πέρα από το επίπεδο που έχουν κατακτήσει
• Να διαμορφώνει τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να είναι εφικτή η εξατομικευμένη και η ομαδική εργασία
• Να παρατηρεί συστηματικά και να καταγράφει την πρόοδο και την εξέλιξη του κάθε παιδιού και να τα παροτρύνει να βρίσκουν μόνα τους λύση σε προβλήματα προωθώντας την αυτονομία τους
• Να καλλιεργεί συστηματική συνεργασία με τους γονείς, ώστε να συμμετέχουν και αυτοί στην εκπαιδευτική διαδικασία
• Να εξασφαλίζει κίνητρα και προϋποθέσεις μάθησης


Για τους γονείς

Έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην καλλιέργεια μιας ουσιαστικής και δημιουργικής συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς με συναντήσεις, προσωπικά ραντεβού, συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και πραγματοποίηση ομάδων εργασίας γονέων-νηπίων-εκπαιδευτικών.
Στόχος είναι η δημιουργία μιας σχέσης αλληλεπίδρασης σχολείου-οικογένειας, όπου γονείς και εκπαιδευτικοί συμβάλλουν  στην εκπαίδευση των παιδιών.

Για τη μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο

Η έναρξη φοίτησης στο Δημοτικό Σχολείο θεωρείται μετάβαση καθοριστική για τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Είναι περίοδος σημαντικών αλλαγών που προκαλεί άγχος και συγκινήσεις. Τα παιδιά και οι οικογένειες προσαρμόζονται σε νέους ρόλους και προσδοκίες και βιώνουν καινούριες σχέσεις και αλληλεπιδράσεις. Για να είναι ομαλή η μετάβαση των παιδιών από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο, είναι σημαντικό να υπάρχει «συνέχεια» και εξέλιξη στις εμπειρίες μάθησης που βιώνουν. Η συμμετοχή των παιδιών σε προγράμματα μετάβασης συμβάλλει θετικά στην ομαλή προσαρμογή των παιδιών στο Δημοτικό Σχολείο.

Στόχοι των δράσεων που υλοποιούνται στο Ζάννειο Νηπιαγωγείο για την ομαλή μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο είναι να έρθουν τα νήπια σε επαφή με τους μαθητές, τους δασκάλους και τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων του Δημοτικού σχολείου, ώστε να εξοικειωθούν μαζί τους. Βασικός, επίσης, στόχος είναι να συνεργαστούν και να έρθουν σε αλληλεπίδραση με ομάδες συνομηλίκων, παιδιών μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά και ενηλίκων ώστε να αποκτήσουν αυτοαντίληψη, να αναπτύξουν θετική αυτοεκτίμηση και να εδραιώσουν καλές σχέσεις.
 

PHOTO OF THE DAY