Η μεθοδολογία στο Ζάννειο Νηπιαγωγείο

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Το Ζάννειο Νηπιαγωγείο υιοθετεί την

Ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας που προωθεί την ανάπτυξη των ικανοτήτων για επιχειρηματολογία και διαπραγμάτευση. Η λειτουργία ομάδων στο Nηπιαγωγείο αποτελεί φορέα αγωγής και συμβάλλει στη διαδικασία ανάπτυξης του παιδιού και στη μάθηση. Οι διαπροσωπικές σχέσεις που δημιουργούνται κυρίως μέσα από τις ευκαιρίες για συζήτηση, διαφωνία, λήψη απόφασης και η υλοποίηση κοινού στόχου συμβάλλει στην ωρίμανση των ικανοτήτων για αυτενέργεια, πρωτοβουλία, δημιουργικότητα και ταυτόχρονα μαθαίνουν στα παιδιά πώς να μαθαίνουν.

Διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και της βιωματικής μάθησης με οργάνωση διερευνητικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με διαφορετικούς γνωστικούς και αναπτυξιακούς τομείς γύρω από ένα θέμα που προσελκύει το ενδιαφέρον των παιδιών και τους δίνει τη δυνατότητα να αντιληφθούν τη σφαιρική διάσταση της γνώσης. Επιτυγχάνεται έτσι η σύνδεση διαφορετικών εμπειριών και τα παιδιά ασκούνται στη σε βάθος παρατήρηση και τη διερεύνηση.

Μέθοδος project

Με τη μέθοδο project τα παιδιά ενθαρρύνονται να εφαρμόσουν τις δεξιότητές τους με δραστηριότητες που έχουν σκοπό τη βελτίωση της κατανόησης του κόσμου που ζουν.
Χαρακτηριστικό γνώρισμα της μεθόδου project είναι η ενεργός συμμετοχή των μελών της ομάδας και ο σχεδιασμός της δράσης. Ο μαθητής συνεχίζει να παρεμβαίνει δημιουργικά στη μάθηση και να εργάζεται με βάση σχεδιασμούς για τους οποίους έχει και αυτός άποψη.
Η μέθοδος project επιτρέπει σε κάθε παιδί να αναζητά, να κατανοεί και να εφαρμόζει τις γνώσεις του καθώς εμπλέκεται σε κοινωνικά ζητήματα.

Πολυδιάστατη εκπαίδευση

Το ποιοτικό και προσεκτικά σχεδιασμένο πρόγραμμα μας μπορεί να εμπνεύσει τα παιδιά να δημιουργήσουν, να ανακαλύψουν και να επιτύχουν. Μετά από συστηματική αξιολόγηση, έχουμε εντάξει στο καθημερινό πρόγραμμα των μικρών μαθητών δραστηριότητες που έχουν ως στόχο την κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών και ταυτόχρονα ενισχύουν καθένα από τους οχτώ πολλαπλούς  τύπους  νοημοσύνης που ευνοούν τις ατομικές διαφορές, σύμφωνα με τη θεωρία του Howard Gardner.

Γιατί επιλεγούμε αυτές τις μεθόδους διδασκαλίας;
1. Η γνώση και η διαδικασία μάθησης στηρίζονται στον πειραματισμό και την ανακάλυψη.
2. Οι μαθησιακοί στόχοι έχουν αντίκρισμα στον πραγματικό κόσμο.
3. Η γνώση ενιαιοποιείται και γίνεται προσέγγιση διαθεματικά
4. Οι δράσεις που αναπτύσσονται βασίζονται στα ενδιαφέροντα και στις ανάγκες των παιδιών, τα οποία ανακαλύπτουν τη γνώση μέσα από ατομικές και ομαδικές αναζητήσεις και βιώνουν την επιτυχία μέσα από τη συλλογική προσπάθεια.
5. Οι διερευνήσεις των θεμάτων προσφέρουν τη δυνατότητα στα παιδιά να αντιληφθούν τους τρόπους με τους οποίους τα μέλη μιας κοινότητας αλληλοεξαρτώνται και να προσεγγίσουν τη διαφορετικότητα ως στοιχείο της κοινωνίας.
6. Η συνεργατική διαδικασία δίνει ευκαιρίες στα παιδιά να παίρνουν πρωτοβουλίες, τονώνοντας το αυτοσυναίσθημά τους.

Αναλυτικότερα και με τις παραπάνω μεθόδους διδασκαλίας αναπτύσσονται:

Θεματικές προσεγγίσεις

Οι θεματικές προσεγγίσεις είναι οι διερευνήσεις θεμάτων που επιλέγει η νηπιαγωγός, η οποία προσχεδιάζει την πορεία τους και καθορίζει τη χρονική τους διάρκεια. Πρόκειται για ένα σύνολο δραστηριοτήτων γύρω από ένα ευρύ θέμα. Η έμφαση εδώ δίνεται στις μαθησιακές επιδιώξεις που θέτει η νηπιαγωγός. Η θεματική προσέγγιση είναι μια προγραμματισμένη εμπειρία μάθησης, η οποία δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα μιας ενοποιημένης γνώσης που συνδέεται με ένα συγκεκριμένο θέμα, και αποτελεί μια μελέτη στην οποία τα παιδιά ερευνούν, στα διάφορα θέματα, τη γνώση σχετικά με ορισμένες πτυχές του περιβάλλοντός τους.


Σχέδια Εργασίας - Projects

Τα Σχέδια Εργασίας – projects είναι διερευνήσεις θεμάτων που αναδύονται από τα παιδιά, τα οποία καθορίζουν τη διαδικασία σχεδιασμού, οργάνωσης και υλοποίησης του θέματος, στο πλαίσιο συζητήσεων που αναπτύσσονται με την υποστήριξη της νηπιαγωγού. Οι δραστηριότητες των Σχεδίων Εργασίας κινητοποιούν με γνήσιο τρόπο τα ενδιαφέροντα των μαθητών, τους εμπλέκουν ενεργά στην πορεία της μάθησης και διδάσκουν όποιες και όσες γνώσεις και δεξιότητες είναι αναγκαίες και χρήσιμες για τη μελέτη πραγματικών καταστάσεων και προσωπικών ερωτήσεων. Αυτό προσδίδει νόημα στη σχολική γνώση και την καθιστά ενδιαφέρουσα και ευκολότερη στην κατανόηση.

Οι θεματικές προσεγγίσεις για τη σχολική χρονιά 2012-2013:

Σεπτέμβριος:  Εγώ και το Σχολείο μου
                         Σεπτέμβριος ο Τρυγητής
                         Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Οκτώβριος:     Η οικογένεια
                          Διατροφή
                          Οκτώβρη και δεν έσπειρες…οχτώ σακιά δεν έκαμες
                          28η Οκτωβρίου

Νοέμβριος:     Το Φθινόπωρο
                          Το Πολυτεχνείο
                          Μαθαίνω τα νέα, επικοινωνώ!

Δεκέμβριος:    Του Δεκέμβρη η μέρα… καλημέρα, καλησπέρα!
                          Ήρθαν τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά!
                          Το Χριστουγεννιάτικο έλατο!

Ιανουάριος:      Του Γενάρη το φεγγάρι μοιάζει σαν μαργαριτάρι…
                           Ήρθε ο Χειμώνας!
 
Φεβρουάριος:  Η γη, το Διάστημα και οι πλανήτες
                           Ο Φλεβάρης κι αν φλεβίσει… καλοκαίρι θα μυρίσει
                           Οι Απόκριες

Μάρτιος:           Μάρτης γδάρτης και κακός παλουκοκαύτης!
                           Βιβλιοταξίδια με τα παραμύθια μας!!
                           25η Μαρτίου

 

Τα θέματα που αναπτύσσονται στο πλαίσιο των σχεδίων εργασίας-project και της Ευέλικτης ζώνης για τη σχολική χρονιά 2012-2013

Σχολικές Δράσεις:
1. Εκπαιδευτική – φιλανθρωπική δράση με αφορμή τα γενέθλιά μας
2. «Ο κύκλος του ψωμιού»
3. Επίσκεψη διαιτολόγου στο Νηπιαγωγείο
4. Πραγματοποίηση υγιεινού πικ – νικ στο πάρκο της γειτονιάς
5. «Η αποταμίευση σήμερα»
6.  «Φιλανθρωπικές Πρωτοβουλίες για τα Χριστούγεννα»
7. «Γιορτινά Ζαχαροστολίδια»
8. «Πλάθω Χριστουγεννιάτικα μπισκοτάκια»

Εκπαιδευτικά Προγράμματα:
1. «Η Δήμητρα και η κόρη της»
2. «Η Μυθολογία και τα παιδιά»
3. «Μια ιστορία για το νησί μου»


Καινοτόμα προγράμματα
1. «Το ψάρι που προσπαθεί»
2. «Η μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό»

 

 

PHOTO OF THE DAY