Ομαλή και επιτυχημένη μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Η έναρξη φοίτησης στο Δημοτικό Σχολείο θεωρείται μετάβαση καθοριστική για τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Είναι περίοδος σημαντικών αλλαγών που προκαλεί άγχος και συγκινήσεις. Τα παιδιά και οι οικογένειες προσαρμόζονται σε νέους ρόλους και προσδοκίες και βιώνουν καινούριες σχέσεις και αλληλεπιδράσεις. Για να είναι ομαλή η μετάβαση των παιδιών από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο, είναι σημαντικό να υπάρχει «συνέχεια» και εξέλιξη στις εμπειρίες μάθησης που βιώνουν. Η συμμετοχή των παιδιών σε προγράμματα μετάβασης συμβάλλει θετικά στην ομαλή προσαρμογή των παιδιών στο Δημοτικό Σχολείο.

Στόχοι των δράσεων που υλοποιούνται στο Ζάννειο Νηπιαγωγείο για την ομαλή μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο είναι να έρθουν τα νήπια σε επαφή με τους μαθητές, τους δασκάλους και τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων του Δημοτικού σχολείου, ώστε να εξοικειωθούν μαζί τους. Βασικός, επίσης, στόχος είναι να συνεργαστούν και να έρθουν σε αλληλεπίδραση με ομάδες συνομηλίκων, παιδιών μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά και ενηλίκων ώστε να αποκτήσουν αυτοαντίληψη, να αναπτύξουν θετική αυτοεκτίμηση και να εδραιώσουν καλές σχέσεις.

Τα βασικά στοιχεία που καθορίζουν την ομαλή μετάβαση των νηπίων στο Δημοτικό είναι προσαρμοσμένα στο πρόγραμμα «Πρωτοποριακή προσχολική προετοιμασία» και είναι τα εξής:
1. παροχή συνέχειας στη μάθηση μέσα από σχεδιασμό αναπτυξιακά κατάλληλων προγραμμάτων για τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και της Α’ τάξης.
2. η διασφάλιση της συνεχούς επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών των δυο βαθμίδων.
3. η προετοιμασία των παιδιών για τη μετάβαση
4. η εμπλοκή των γονέων σε δραστηριότητες, εκδηλώσεις και στη διαδικασία της μετάβασης
5. η ανάπτυξη θετικών, αμοιβαίων σχέσεων επικοινωνίας μεταξύ παιδιών, εκπαιδευτικών και γονέων.

Προγράμματα μετάβασης

Η κατάκτηση της γραφικής ωριμότητας και της αναγνωστικής ετοιμότητας επιτυγχάνεται στο Ζάννειο Νηπιαγωγείο με δραστηριότητες γραφής και ανάγνωσης, παιχνίδια με λέξεις και γράμματα.
Δραστηριότητες στη γωνιά γραφής και στη βιβλιοθήκη, καθώς και βιβλία ασκήσεων που επεξεργάζονται τα παιδιά έχουν ως στόχο τη σχολική ωριμότητα των παιδιών για το Δημοτικό Σχολείο.
Επίσης στα πλαίσια της ομαλής μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό υλοποιούνται:
• συζητήσεις για το πρόγραμμα του Δημοτικού
• επισκέψεις μαθητών της Α’ και Β’ τάξης στο νηπιαγωγείο για γνωριμία, συζήτηση και οργάνωση κοινών δραστηριοτήτων,
• επίσκεψη στην τάξη της Α’ Δημοτικού
• παρακολούθηση θεατρικών δρώμενων από τους μαθητές του Δημοτικού
• συχνές επισκέψεις του Διευθυντή του Δημοτικού σχολείου στο Νηπιαγωγείο
• εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων όπως Μουσική, Εικαστικά, Η/Υ και Θεατρικό παιχνίδι που διδάσκουν στο Δημοτικό σχολείο κάνουν μάθημα και στο Νηπιαγωγείο.
 

PHOTO OF THE DAY