Κέντρα Μάθησης
Κέντρα μάθησης στο Ζάννειο Νηπιαγωγείο

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΕΝΤΡΑ ΜΑΘΗΣΗΣ

Στα Κέντρα Μάθησης οι μαθητές αναπτύσσουν συγκεκριμένες θεματικές ενότητες ή αλλιώς θεματικές προσεγγίσεις και Σχέδια Εργασίας με μεθόδους μέσω των οποίων επιδιώκεται η ενεργός συμμετοχή του μαθητή και η μύησή του σε διαδικασίες ανακάλυψης της γνώσης, ώστε ο μαθητής «να μαθαίνει πώς να μαθαίνει».


Τα Κέντρα Μάθησης

• ο κόσμος των αριθμών
δραστηριότητες και κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό που εισάγει τα παιδιά στον κόσμο των μαθηματικών, διευρύνοντας προοδευτικά την έννοια του αριθμού και τη διαδικασία αρίθμησης και μέτρησης

• η πολιτεία των γραμμάτων
ποιοτικό εκπαιδευτικό υλικό και δραστηριότητες για την ανάδυση και την προώθηση του εγγραμματισμού των παιδιών

• βιβλιοταξίδια στη βιβλιοθήκη
παραμύθια και βιβλία ειδικά για παιδιά μικρής ηλικίας με σκοπό την εισαγωγή των παιδιών στη φιλαναγνωσία

• η γη, το σπίτι μας και ο κόσμος γύρω μας
διερεύνηση του κόσμου με πλούσιο και κατάλληλο εποπτικό υλικό και ευαισθητοποίηση για την προστασία του περιβάλλοντος

• δημιουργικό παιχνίδι
ποιοτικά εκπαιδευτικά παιχνίδια που προάγουν τις δεξιότητες των παιδιών στη γλώσσα και τα μαθηματικά ανεπαισθήτως και αποτελούν ένα κατάλληλο πλαίσιο για τη συλλογή πολύτιμων δεδομένων

• τέχνη και πολιτισμός
εποπτικό υλικό και έργα τέχνης σπουδαίων ζωγράφων που διαμορφώνουν και ευνοούν την πολιτιστική καλλιέργεια των παιδιών

• νέες τεχνολογίες 
με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή καθώς και διαδραστικού πίνακα κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση
 

PHOTO OF THE DAY

Καλωσορίζοντας την Άνοιξη: “Χελιδονίσματα”