Κέντρα μάθησης στο Ζάννειο Νηπιαγωγείο

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΕΝΤΡΑ ΜΑΘΗΣΗΣ

Στα Κέντρα Μάθησης οι μαθητές αναπτύσσουν συγκεκριμένες θεματικές ενότητες ή αλλιώς θεματικές προσεγγίσεις και Σχέδια Εργασίας με μεθόδους μέσω των οποίων επιδιώκεται η ενεργός συμμετοχή του μαθητή και η μύησή του σε διαδικασίες ανακάλυψης της γνώσης, ώστε ο μαθητής «να μαθαίνει πώς να μαθαίνει».


Τα Κέντρα Μάθησης

• ο κόσμος των αριθμών
δραστηριότητες και κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό που εισάγει τα παιδιά στον κόσμο των μαθηματικών, διευρύνοντας προοδευτικά την έννοια του αριθμού και τη διαδικασία αρίθμησης και μέτρησης

• η πολιτεία των γραμμάτων
ποιοτικό εκπαιδευτικό υλικό και δραστηριότητες για την ανάδυση και την προώθηση του εγγραμματισμού των παιδιών

• βιβλιοταξίδια στη βιβλιοθήκη
παραμύθια και βιβλία ειδικά για παιδιά μικρής ηλικίας με σκοπό την εισαγωγή των παιδιών στη φιλαναγνωσία

• η γη, το σπίτι μας και ο κόσμος γύρω μας
διερεύνηση του κόσμου με πλούσιο και κατάλληλο εποπτικό υλικό και ευαισθητοποίηση για την προστασία του περιβάλλοντος

• δημιουργικό παιχνίδι
ποιοτικά εκπαιδευτικά παιχνίδια που προάγουν τις δεξιότητες των παιδιών στη γλώσσα και τα μαθηματικά ανεπαισθήτως και αποτελούν ένα κατάλληλο πλαίσιο για τη συλλογή πολύτιμων δεδομένων

• τέχνη και πολιτισμός
εποπτικό υλικό και έργα τέχνης σπουδαίων ζωγράφων που διαμορφώνουν και ευνοούν την πολιτιστική καλλιέργεια των παιδιών

• νέες τεχνολογίες 
με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή καθώς και διαδραστικού πίνακα κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση
 

PHOTO OF THE DAY