Εκδηλώσεις κι εκπαιδευτικές δράσεις

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Το Εκπαιδευτήριό μας εκτός από το συστηματικό προσανατολισμό του στο γνωστικό τομέα, εκπονεί συχνά ποικίλες δραστηριότητες που αφορούν θεατρικές, μουσικές και ψυχοκινητικές εκδηλώσεις. Οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις αυτές ανοίγουν στους μαθητές ορίζοντες και ενισχύουν τη συναισθηματική τους νοημοσύνη.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

PHOTO OF THE DAY