Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Teachers4Europe: setting an Agora for Democratic Culture»

Το Ζάννειο Εκπαιδευτήριο με εκπρόσωπο την Ελένη Λευκαδίτη, Υπεύθυνη Εκπαίδευσης, είναι μέρος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Teachers4Europe: setting an Agora for Democratic Culture». Το πρόγραμμα στοχεύει σε πολλές προκλήσεις με τον ίδιο τρόπο: η χρήση της εκπαίδευσης ως ο φορέας για την προώθηση αρχών και αξιών που περιλαμβάνουν τη δημοκρατική κουλτούρα της ΕΕ, η οποία μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη εκτίμηση της ΕΕ ως οντότητας που λειτουργεί σε πολλά διαφορετικά επίπεδα υπέρ όλων των ανθρώπων, ανεξάρτητα από την ταυτότητά τους.

Έτσι, η Ελένη Λευκαδίτη, ως Teacher4Europe (T4E), θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας με σκοπό τη διάδοση των ευρωπαϊκών αξιών στα παιδιά και την κοινωνία. Επιδιώκεται η αναβάθμιση της ποιότητας της μάθησης μέσω της γνώσης για την Ευρώπη και τις αξίες της, ιδίως στον τομέα του Δημοκρατικού Πολιτισμού.

Μαθητές και μαθήτριες έχουν ήδη εμπλακεί σε δραστηριότητες στο πλαίσιο του προγράμματος το οποίο για το σχολείο μας έχει τη θεματική «Η ανάπτυξη της παγκόσμιας πολιτότητας μέσα από την επεξεργασία των παγκόσμιων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Μια νέα εκπαιδευτική στρατηγική η οποία στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και τη δέσμευση όλων των εμπλεκόμενων να ενεργήσουν υπέρ των αξιών της ΕΕ. Κατ ‘αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθούν δημοκρατικά μαθησιακά περιβάλλοντα. Το πρόγραμμα για την Ελλάδα συντονίζει το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Πάμε Teachers4Europe! Πάμε Ζάννειο!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.